Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2001 » İki Taraflı Peritonsiller Apse
 

İki Taraflı Peritonsiller Apse

Candan H., Poyrazoğlu E., Güngör A., Sağlam Ö.

Akut tonsiliitin bir komplikasyonu olarak gelişen peritonsiller abse farenksin lateral duvarı ile tonsil kapsülü arasında pürülan mayi birikmesidir. Peritonsiller abselerin % 1.5-8'i iki taraflı görülür. iki taraflı peritonsiller abseli üç olgunun bulguları, tanı özellikleri ve tedavileri değerlendirildi. Olguların ikisi erkek (20 yaş), biri hamile kadındı(23 yaş). Hepsi iğne aspirasyonu, insizyonal drenaj ve antibiyoterapi ile tedavi edildi. Bir olguda üç ay sonra tonsillektomi yapıldı, diğer ikisi için tonsillektomi planlandı.

Bilateral Peritonsillar Abscess

Candan H., Poyrazoğlu E., Güngör A., Sağlam Ö.

Peritonsillar abscess is a complication of acute tonsillitis see n as an accumulation of pus between the lateral pharyngeal wall and the tonsillar capsule. Bilateral peritonsillar abscesses account for 1.5% to 8%. We evaluated symptoms, diagnoses, and treatment of three patients with bilateral peritonsillar abscess. Two were men at age 20, and one a pregnant woman at age 23. All patients were treated with needle aspiraıien, incisicnal drainage, and antibiotic therapy. One patient underwent tonsillectomy three months later, and tonsillectomy was planned in the others.

KBB Klinikleri C:3 S:2 Syf:108-110

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale