Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2001 » Kronik Tonsinitli Çocuklarda İmmün Sistemde Hümoral Ve Hücresel Değişiklikler
 

Kronik Tonsinitli Çocuklarda İmmün Sistemde Hümoral Ve Hücresel Değişiklikler

Gedikli O., Yiğit Ö., Hatipoğlu A., Ergez E., Kayhan F. T., Sezgin B., Babalıoğlu M., Büyükkahraman G.

Amaç: Kronik ve reküren tonsillitli çocuklarda hümoral ve hücresel immün sistemdeki değişiklikler araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Kronik veya reküren tonsillit tanısı konmuş 21 çocuk (13 kız, 8 erkek; yaş dağılımı 2-14) incelendi. Hücresel immüniteyi incelemek için CD3, CD4, CDa, CD19, CD23, CD16 ve CD56 düzeyleri araştırıldı. Hümoral immüniteyi incelemek için total immünglobulin IgG, IgG alt grupları (G1, G2, G3, G4), IgA, IgM ve IgE ölçüldü. CH100 aktivitesi incelendi. Tüm olgularda hemogram, antistreptolizin O, boğaz kültürüve antibiyogram rutin olarak incelendi. incelemeler hastaların akut enfeksiyon bulgularına sahip olmadıkları dönemde yapıldı. Bulgular: Serum IgE (p<0.05) ve IgG1 (p<0.001) düzeyleri anlamlı derecede yüksek, kompleman sisteminin klasik yolu ise aktif bulundu (p<0.OO5). CD3 (p

Changes In Humoral And Cellular İmmnne Response İn Children With Chronic Tonsillitis

Gedikli O., Yiğit Ö., Hatipoğlu A., Ergez E., Kayhan F. T., Sezgin B., Babalıoğlu M., Büyükkahraman G.

Objectives: We evaluated the changes in humoral and cellular immune responses in children with chronic or recurrent tonsillitis. Patients and Methods: Twenty-one children (13 girls, 8 boys; age range 2 to 14 years) with chronic or recurrent tonsillitis were studied. To evaluate the cellular immunity, CD3, CD4, CD8, CD19, CD23, CD16, and CD 56 were measured. Total IgG, IgG subgroups (G1, G2, G3, G4), IgA, IgM and IgE levers were measured to evaluate the humoral system. Complement activity (CH100) was also measured. Throat swabs and antibiograms were obtained and antistreptolysin O and complete blood count were routinely measured in the absence of signs of an acute infection. Results: Blood IgE (p
KBB Klinikleri C:3/S:3 Syf:143-146

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale