Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2001 » Tükürük Bezi Tümörleri
 

Tükürük Bezi Tümörleri

Kırış M., Kutluhan A., Çankaya H., Egeli E.

Amaç: Kliniğimizde tedavileri yapılan tükürük bezi tümörlerinin bölgemizdeki dağılımları ve hastaların özellikleri değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya 14'ü kadın 22 hasta (ort. yaş 41.3) alındı. Tüm olguların ameliyat öncesi ve sonrası kayıtları incelendi. Yaş, cinsiyet, şikayet ve semptomların süresi, tümörlerin yerleri ve histolojik tipleri, tümörün yayılımı, uygulanan tedaviler ve yaşam süreleri değerlendirildi. Bulgular: Tümörlerden 12'si benign, 10'u malign idi. En sık görülen benign tümör pleomorfik adenom (%66.6), malign tümör mukoepidermoid karsinomdu (%30). Benign tümörler sadece eksizyon; malign tümörler geniş cerrahi eksizyon ve radyoterapi ile tedavi edildi. Malign olguların %80'inde boyun diseksiyonu uygulandı. Olguların ortalama 19 aylık takibinde üç hastada nüks gelişti. Sonuç: Benign tümörlerde radikal olmayan cerrahiler yeterli olurken, malign tümörlerde tümörün özelliğine, yayılımına ve boyun tutuluma bağlı olarak uygulanacak cerrahiler sonucu önemli derecede etkilemektedir.

Salivary Gland Tumors

Kırış M., Kutluhan A., Çankaya H., Egeli E.

Objectives: To evaluate the distribution of salivary gland tumors in our region and the features of patients treated for salivary gland tumors. Patients and Methods: The study included 22 patients (14 females) with a mean age of 41.3 years. Preoperative and postoperative records of all the patients were reviewed. Age, gender, duration of complaints and symptoms, localization and histological types of tumors, metastasis, treatment modalities, and survival were evaluated. Results: Of 22 tumors, 12 were benign, and 10 were malignant. The most common benign and malignant tumors were pleomorphic adenoma (66.6%) and mucoepidermoid carcinoma (30%), respectively. Benign tumors were treated only by excision, and malignant tumors by wide surgical excision and radiotherapy. Neck dissection was performed in 80 percent of malignant tumorso Recurrences were encountered in three patients during a mean follow-up of 19 months. Conclusion: While nonradical surgical interventions are sutficient in benign tumors, surgical methods to be applied depending on the features, metastasis, and neck involvement of malignant tumors may have a significant etfect on the outcome.

KBB Klinikleri C:3 S:1 Syf:17-23

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale