Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2001 » Sublabial İnsizyon ve Burun tabanı Flebi ile Septal Perforasyon Onarımı
 

Sublabial İnsizyon ve Burun tabanı Flebi ile Septal Perforasyon Onarımı

Yalçın Ş., Gök Ü., Keleş E., Türkkahraman S.

Amaç: Bu çalışmada septal perforasyonun onarımında sublabial insizyon ile burun tabanı flebi kullanımının etkinliği değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Septal perforasyon saptanan sekiz hastada (6 erkek, 2 kadın; ort. yaş 28; dağılım 21-34) sublabial insizyon ve burun tabanı flebi kullanılarak perforasyon onarımı yapıldı. Bulgular: Yedi hastada (%87.5) septal perforasyonda tam kapanma gözlendi; bir hastada onarım başarısızlıkla sonuçlandı. Sonuç: Sublabial insizyon ve burun tabanı flebi ile septal perforasyon onarımının güvenle kullanılabilecek bir teknik olduğu sonucuna varıldı.

Reconstruction of Septal Perforation with Sublabial İncision and Nasal Base Flap

Yalçın Ş., Gök Ü., Keleş E., Türkkahraman S.

Objectives: We evaluated the use of sublabial incision and nasal base flap in the reconstruction of septal perforations. Patients and Methods: Eight patients (6 males, 2 females; mean age 28 years; range 21-34 years) underwent reconstruction for septal perforation with the use of sublabial incision and nasal base flap. Results: Septal perforations closed completely in seven patients (87.5%) whereas failure was encountered in one patient. Conclusion: The use of sublabial incision and nasal base flap proved to be effective and reliable in the reconstruction of septal perforations .

KBB Klinikleri C:3 S:1 Syf:29-32

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale