Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2001 » Oral Kavite ve Orofarenks Kanserlerinde Mandibula Tutulumunun Belirlenmesinde Klinik ve Radyolojik...
 

Oral Kavite ve Orofarenks Kanserlerinde Mandibula Tutulumunun Belirlenmesinde Klinik ve Radyolojik...

Çınar U., Başak T., Turgut S., Çakır B., Alkan S.

Amaç: Oral kavite ve orofarenks kanserlerinde ameliyat öncesi klinik ve radyolojik bulgular ile ameliyat örneklerinin histopatolojik inceleme bulgularımandibula tutulumu açısından karşılaştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya oral kavite ve orofarenks kanseri nedeniyle ameliyat edilen ve mandibula rezeksiyonu uygulanan 14 hasta (8 erkek, 6 kadın; ort. yaş 59; dağılım 32-75) alındı. Mandibula tutulumu klinik muayene, direkt grafiler, bilgisayarlı tomografi ile ve histopatolojik olarak değerlendirildi. Bulgular: Ameliyat öncesinde mandibula tutulumu saptanan üç olguda, incelenen segmental mandibula rezeksiyonu materyalinde histopatolojik olarak da kanser invazyonu saptandı. Ameliyat öncesi değerlendirmelerde belirgin mandibula tutulumu saptanamayan, ancak tümöre yakınlığı nedeniyle mandi bu la rezeksiyonu yapılan 11 olguda histopatolojik olarak tümör invazyonu saptanmadı. Sonuç: Oral kavite ve orofarenks kanserlerinde mandibula tutulumu: klinik muayene ve radyolojik inceleme ile güvenilir şekilde değerlendirilebilir.

The Role of Clinical and Radiologic Examination in The Detection of Mandibular İnvolvement İn Cancer of The Oral...

Çınar U., Başak T., Turgut S., Çakır B., Alkan S.

Objectives: We compared clinical and radiologic findings with histopathological results in terms of mandibular involvement in cancer of the oral cavity and oropharynx. Patients and Methods: The study included 14 patients who underwent surgery for oral cavity and oropharynx cancers and had mandibular resection. There were eight men and six women (mean age 59 years; range 32 to 75 years). The patients were evaluated with the use of clinical examination and direct radiographs and computed tomography. Postoperatively, histopathologic examination was made with regard to mandibular involvemenl. Results: Preoperatively, mandibular involvement was documented in three patients in whom histopathologic results confirmed invasion to the mandible. Eleven patients who had marginal mandibulectomy because of the close approximation of the tumor were shown histopathologically to have no bony involvemenl. Conclusion: The value of clinical and radiological evaluation was validated in determining mandibular invasion of the squamous gelI carcino ma of the oral cavity and the oropharynx.

KBB Klinikleri C:3 S:1 Syf:33-37

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale