Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2001 » Burun Ucu Elevasyonu Manevrasının Anterior Elektrorinomanometri ile İncelenmesi*
 

Burun Ucu Elevasyonu Manevrasının Anterior Elektrorinomanometri ile İncelenmesi*

Bilgen V., Öğüt F., Turan O., Bilgen C.

Amaç: Nazal kavitenin en dar bölümü olan nazal valv bölgesi, nazal hava akımı direncinin belirlenmesinde en önemli role sahiptir. Bu çalışmada burun ucu elevasyonunun nazal valv açısı ve nazal hava akımı üzerindeki etkisi araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Burun tıkanıklığı yakınması olan ve nazal valv açısında darlık saptanan 15 hastada (6 kadın, 9 erkek; ort. yaş33.4; dağılım 26-41) burun ucu elevasyonu manevrası uygulandı. Manevra öncesi ve sonrasında elektrorinomanometri ile inspiratuar ve ekspiratuar dirençler, inspiratuar direncin ekspiratuar dirence oranı (Di/De) ve nazal valv açıları ölçüldü. Bulgular: inspiratuar ve ekspiratuar dirençler ve Di/De oranında manevra sonrasında istatistiksel olarak anlamlı düşüş; nazal valv açısında ise artıŞ saptandı (p<0.001). Sonuç: Burun ucunun elevasyonu, fonksiyonel olarak nazal hava akımı dirençlerinde belirgin rahatlama sağlarken, alar kollapsı azaltmakta ve anatomik olarak nazal valv açısını genişletmektedir.

Evaluation of Nasal Tip Elevation Maneuver by Means of Electrorhinomanometry

Bilgen V., Öğüt F., Turan O., Bilgen C.

Objectives: The nasal valve region, which is the narrowest part of the nasal cavity, is the flow-limiting segment of the upper airway. The aim of this study was to evaluate the effect of tip-lifting maneuver on nasal airway. Patients and Methods: Fifteen patients (6 females, 9 males; mean age 33.4 years; range 26-41 years), with nasal valve narrowing, were evaluated by electrorhinomanometry before and alter nasal tip elevation. Inspiratory and expira tory resistances, the ratio of inspiratory resi s- . tance to the expiratory resistanca (Ri/Re) were calculated and the angle of the nasal valve was measured. Results: Significant decreases were found in inspiratory and expiratory resistances and the Ri/Re ratio alter the maneuver (p<0.001). The angle of the nasal valve became significantly wider alter the maneuver (p<0.001). Concluslon: Tip-lifting maneuver not only results in a functional deereasa in nasal airway resistance, but also an anatomical increase in the nasal valve angle.

KBB Klinikleri C:3 S:1 Syf:38-41

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale