Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2001 » Konjenital Petroz Apeks Kolesteatomu
 

Konjenital Petroz Apeks Kolesteatomu

Ağırdır B.V., Özçağlar H.Ü., Fişenk F., Balkan E. İ.

Otuz bir yaşında erkek hasta, yüz felci, sol kulak ağrısı, işitme azlığı ve çınlama yakınmasıyla başvurdu. Hastada, 4.5 yıl önce sol periferik fasyal sinir paralizisi tanısıyla medikal tedavi uygulanmasına rağmen düzelme sağlanmamıştı. Muayene, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans anjiyografi tetkikieri sonucunda petroz apeks konjenital kolesteatomu tanısı kondu. Genel anestezi altında subtotal petrosektomi; otik kapsül korunarak, kolesteatomun yaygınlığı nedeniyle posterior ve anterior translabirentin yaklaşımlar uygulandı. Yaklaşık iki yıllık takip sırasında hastada ameliyat öncesindeki kolesteatom kompresyonuna bağlı fasyal paralizi dışında hiçbir nüks belirtisi ve başka komplikasyon görülmedi. Fasyal paralizide düzelme olmaması üzerine hipoglossofasyal sinir anastomozu uygulandı.

A Case of Congenital Petrous Apex Cholesteatoma

Ağırdır B.V., Özçağlar H.Ü., Fişenk F., Balkan E. İ.

A thirty-one year-old male patient presented with facial paralysis, pain in the left ear, hearing lass, and tinnitus. He had received medical therapy for paralysis of the left peripheral facial nerve 4.5 years ago, bul no improvement had been oblained. A diagnosis of congenital cholesteatoma of the petrous apex was made following physical examination and investigations with computed tomography and magnetic resonance angiography. Under general anesthesia, he underwent subtotal petrosectomy by posterior and anterior translabyrinthine approaches with preservation of the the otic capsule. During a two-year follow up, no recurrences or complications were seen except facial paralysis due to preoperative cholesteatoma compressian, which was treated by hypoglossalfacial nerve anasıamasis.

KBB Klinikleri C:3 S:1 Syf:53-55

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale