Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2001 » Gebelerde Tükürük Bezi Sekresyonlarında Ortaya Çıkan Değişikliklerin Değerlendirilmesi *
 

Gebelerde Tükürük Bezi Sekresyonlarında Ortaya Çıkan Değişikliklerin Değerlendirilmesi *

Uğuz M.Z., Önal K., Pınar E., Türkyılmaz A.

Amaç: Gebelerde tükürük sekresyonunda ortaya çıkan değişikliklerin değerlendirilmesi. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya yaşları 20-25 arasında değişen gebe kadınlar, lohusalık döneminde olan kadınlar ve sağlıklı, gebe olmayan kadınlar alındı. Olgular 10'ar kişiden oluşan beş gruba ayrıldı. ilk üç grup, birinci, ikinci, üçüncü trimestırdaki gebe kadınlardan, dördüncü grup lohusalık dönemindeki kadınlardan, beşinci grup ise gebe olmayan kadınlardan (kontrol grubu) oluşturuldu. Tüm olguların ağızlarına 2-3 damla %2'lik asetik asit damlatıldı ve beş dakika boyunca oluşan tükürük toplandı. Tükürükte pH, IgA, Ca, Na, K, amilaz, akım hızı ve total protein değerleri ölçüldü ve karşılaştırıldı. Bulgular: pH, IgA, Ca, amilaz, total protein ve akım hızı yönünden gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmadı (p>0.05). Potasyum değerleri gebe kadınlarda lohusa ve kontrol grubuna göre yüksek, Na değerleri ise düşük bulundu; fark anlam idi (p<0.05). Sonuç: Tükürükte Na ve K sekresyonlarındaki anlamlı değişiklik, gebelikte artmış aldosteron ve östrojen hormon düzeylerinin etkisine bağlandı.

Evaluation Of Alterations İn Salivary Gland Secretions During Pregnancy

Uğuz M.Z., Önal K., Pınar E., Türkyılmaz A.

Objectives: To evaluate alterations in salivary gland secretions in pregnant women. Patients and Methods: The study included pregnant, puerperal, and non-pregnant women of ages between 20 and 25 years. Five groups were formed, each consisting of ten participants. The first three groups were comprised of pregnant women in the first, second, and third trimesters, respectively; the fourth group included puerperal women, and the fifth non-pregnant women (controls). Initially, 2 to 3 drops of %2 acetic acid solution was administered to the mouths of all subjects to collect saliva within five minules. Estimation of pH, IgA, Ca, Na, K, amylase, flow velocity and total protein values in the saliva were made. Results: No significant differences were found between the groups with regard to pH, IgA, Ca, amylase, total protein, and flow velocity values (p>0.05). Potassium levels were significantly higher, Na values were significantly lower in pregnant women than those of the puerperal and control groups (p<0.05). Conclusion: Significant changes in Na and K secretions in saliva were attributed to increased aldosterone and estrogen levels during pregnancy.

KBB Klinikleri C:3 S:3 Syf:147-151

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale