Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2001 » Servikal Sempatik Zincirden Kaynaklanan Parafarenjeal Schwannoma: Olgu Sunumu
 

Servikal Sempatik Zincirden Kaynaklanan Parafarenjeal Schwannoma: Olgu Sunumu

İkincioğulları A., Seçkin S., Arda H.N., Barut Y.

Parafarenjeal boşluğun cerrahi olarak zor ulaşılabilen bir bölge olması nedeniyle bu bölgedeki kitlelere yaklaşım özellik gösterir. Bu olgularda yapılabilecek biyopsi sonrası fibrozis gelişmesi, benign kitlelerde uygulanabilecek bir yaklaşım olan transservikal yaklaşımı zorlaştırıcı bir etken olarak belirtilmiştir. Başka bir merkezde orofarenksten biyopsi geçiren 25 yaşında bir kadın hastada parafarengeal bölgede servikal sempatik zincirden köken alan schwannom tanısı kondu. Uygun bir süre beklendikten sonra, fibrozis gelişmesinden önce ve insizyon yerinin iyileşmesinden sonra transservikal yaklaşımla kitle eksize edildi. Hastanın ameliyat sonrası takibinde, iki ay içerisinde spontan olarak düzelen Homer sendromu dışında hiçbir sorunla karşılaşılmadı.

Parapharyngeal Schwannnoma Arising From The Cervical Symphathetic Chain: A Case Report

İkincioğulları A., Seçkin S., Arda H.N., Barut Y.

Approaching to the cervical masses in the parapharyngeal space is a surgical challenge. It has been emphasized that fibrosis developing after biopsy attempts poses difficulty in carrying out transcervical approach in these masses. In this case report, we present a 25-year-old female patient in who m a transcervical approach was safely employed af ter waiting for an optimum time following an oropharyngeal biopsy obtained in another center. Surgery was performed before the development of fibrosis and after the healing of the biopsy site. No adverse events occurred during a follow-up period of 12 months except for Homer's syndrome which improved spontaneously within two months postoperatively.

KBB Klinikleri C3 S3 Syf:160

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale