2002

1. Çocuklarda Yüz Kırıkları
Pediatric Facial Fractures
2. Minimal İnvaziv Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Baş Ağrısı ve Postnazal Akıntıya Etkisi: Erken Sonuçlar*
The Effect of Minimally İnvasive Funetional Endoscopic Sinus Surgery on Headache and Postnasal Drip: Early Results
3. Eber İşitme Engelliler Okulu Öğrencilerinde İşitme Kayıplarının İncelenmesi
The Evaluation of Hearing Losses in Students at The Eber School for The Deaf
4. Malign Eksternal Otit
Malignant Otitis Externa
5. Hyalen Vasküler Castleman Hastalığı: Olgu Sunumu
Hyaline Vascular Castleman's Disease: A Case Report
6. Usher Sendromu: Olgu Sunumu
A Case of Usher's Syndrome
7. Vertigonun Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Manyetik Rezonans Anjiyografi ile Araştırılması*
Investigation of Vertigo by Agnetic Resonance Imaging and Agnetic Resonance Angiography
8. Tinnituslu Hastalarda Vertebrobaziler Sistemin Transkranyal Doppler Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi
Evaluation of The Vertebrobasilar System by Transcranial Doppler Ultrasonography in Patients with Tinnitus
9. Rinoplastide Otojen Kıkırdak Greftler*
Autogenous Cartilage Grafts in Rhinoplasty
10. Burundaki Geniş Doku Kayıplarının Alın Flebi ile Rekonstrüksiyonu*
The use of Forehead Flaps for Reconstruction of Extensive Nasal Defects
11. İnfratemporal Fossa Tümörlerine Cerrahi Yaklaşımlarımız
Surgical Approaches to İnfratemporal Fossa Tumors
12. Disfajiye Neden Olan Diffüz İdyopatik İskelet Hiperostozisi
Diffuse İdiopathic Skeletal Hyperostosis Presenting as a Cause of Dysphagia
13. Pnömoparotitis
A Case of Pneumoparotitis
14. Waardenburg Sendromu
Waardenburg's Syndrome: A Report of Three Cases
15. Edinsel Nazolakrimal Kanal Tıkanıklıklarında Güncel Tedavi Yaklaşımları
Current Approaches in The Treatment of Acquired Nasolacrimal Duct Obstruction

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale