Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2002 » Minimal İnvaziv Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Baş Ağrısı ve Postnazal Akıntıya Etkisi: Erken Sonuçlar*
 

Minimal İnvaziv Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisinin Baş Ağrısı ve Postnazal Akıntıya Etkisi: Erken Sonuçlar*

Şahiner T., Turgut S., Kayhan F. T.

Amaç: Bu çalışmada tekrarlayan sinüziıli olgularda minimal invaziv fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi (FESC) işlemlerinin baş ağrısı ve postnazal akıntıya etkileri araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Toplam 189 olgunun (118 kadın, 71 erkek; ort. yaş 41; dağılım 12-74) 103'üne iki taraflı, 86'sına tek taraflı minimal invaziv FESC uygulandı. Nazal polipozisli ve pansinüzitli olgular çalışmaya alınmadı. Tüm cerrahi işlemler genel anestezi altında yapıldı. Olguların ameliyat öncesinde ve ameliyattan üç ay sonra semptomları, endoskopik muayene ve paranazal sinüs bilgisayarlı tomografi bulguları karşılaştırıldı. Bulgular: Ameliyat öncesinde olguların %76'sında yüz ağrısı, %86'sında baş ağrısı, %64'ünde burun tıkanıklığı, %93'ünde postnazal akıntı, %16'sında koku değişiklikleri yakınması vardı. Ameliyat sonrasında bu yakınmalar sırasıyla %6, %4, %3, %11 ve %2 oranlarına düştü. Sonuç: Sınırlı ve anatomik bozukluğa bağlı sinüs hastalıklarında, minimal invaziv FESC'nin baş ağrısı ve postnazal akıntının sağaitımında oldukça etkili olduğu görüldü.

The Effect of Minimally İnvasive Funetional Endoscopic Sinus Surgery on Headache and Postnasal Drip: Early Results

Şahiner T., Turgut S., Kayhan F. T.

Objectives: We evaluated the effeel of minimally invasive functional endoscopic sinus surgery (FESS) procedures on headache and postnasal drip in patients with recurrent sinusitis. Patients and Methods: A total of 189 patients (118 females, 71 males; mean age 41 years; range 12 to 74 years) underwent minimally invasive FESS for bilateral (n=103) and unilateral (n=86) recurrent sinusitis. Patients with nasal polyposis and pansinusitis were excluded. All surgical procedures were performed under general anesthesia. Symptoms, endoscopic examination and paranabal sinus computed tomography findings were compared preoperatively and at the and of three months postoperatively. Results: Compared with preoperative complaints, facial pain deereaged from 76% to 6%, headache from 86% to 4%, nasal obstruction from 64% to 3%, postnasal drip from 93% to 11 %, and disturbed smell sensation from 16% to 2% postoperatively. Conclusion: The results show that minimally invasive FESS is effectiye on the recovery of headache and postnasal drip in patients with limited sinus diseases resulting from anatomic abnormalities.

KBB Klinikleri C:4 S:3 Syf:125-130

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale