Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2002 » Eber İşitme Engelliler Okulu Öğrencilerinde İşitme Kayıplarının İncelenmesi
 

Eber İşitme Engelliler Okulu Öğrencilerinde İşitme Kayıplarının İncelenmesi

Ayçiçek A.

Amaç: Eber işitme Engelliler Okulu'ndaki öğrenciler, ülkemizdeki çocukluk çağı sensörinöral işitme kayıplarının etyolojisinin saptanması ve işitme kayıplarının sınıflandırılmasına katkı sağlamak amacıyla değerlendirildi. Çalışma Planı: işitme engel/iler okulunda eğitim görmekte olan 75 ve mezun olmuş 25, toplam 100 erkek öğrencinin (yaş dağılımı 15-22) kişisel dosyaları incelendi. Ailelerine bir form ulaştırılarak dosya bilgileri gözden geçirildi. Öğrencilerde rutin KBB muayenesi yapıldı ve patolojisi olanlar kaydedildi. Bulgular: Etyolojik açıdan 33 olguda kalıtımsal, 40 olguda kalıtım dışı çevresel faktörler saptandı. Yirmi yedi olguda herhangi bir faktör belirlenemedi. Birinci ve ikinci derece akraba evliliği oranı %45 bulundu; bu oran kalıtımsal işitme kaybı olgularında %72.7 düzeyindeydi. Sonuç: Ülkemizde yaygın olan akraba evliliklerinin önlenmesi kalıtıma bağlı işitme kayıplarını azaltırken, kalıtım dışı sensorinöral işitme kayıpları etkin koruyucu sağlık hizmetleri ve aşı programları ile önemli oranda önlenebilir.

The Evaluation of Hearing Losses in Students at The Eber School for The Deaf

Ayçiçek A.

Objectives: We evaluated the students of Eber School for the deaf to determine the etiologyand distribution of childhood sensorineural hearing losses. Study Design: The persanal files of 100 mal e students (age range 15 to 22 years) were examined. A questionnaire was sent to the family to confirm relevant, or find out additional data. Routine ENT examinations were carried out and pathologic findings were recorded. Results: Etiologic factors were hereditary in 33 cases and non-hereditary in 40 cases. No etiologic factor was determined in 27 cases. The rate of firstand second-degree consanguinity was 45%, being 72.7% in cases with hereditary hearing loss. Conclusion: Hereditary hearing losses may significantly be decreased through effective prevention of consanguinity, and those of non-hereditary origin by preventive health care systems and vaccination programmes.

KBB Klinikleri C:4 S:3 Syf:131-134

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale