Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2002 » Malign Eksternal Otit
 

Malign Eksternal Otit

Uyar Y., Ülkü Ç.H., Arbağ H., Öztürk K.

Malign eksternal otit, dış kulak yolunun ilerleyici pseudomonal bir enfeksiyonudur. Çoğunlukla yaşlı ve diyabetik hastalarda görülür. Enfeksiyon, yumuşak dokulara yayılabilir; fasyal sinir felcine, mastoidite, mu 1tipi kranyal sinir tutulumuna ve ölüme neden olabilir. Erken tanı ve tedavi, morbidite ve sağkalım açısından çok önemlidir. Bu çalışmada kliniğimizde tanısı konan dört olgu sunuldu. Literatür gözden geçirilerek hastalığın özellikleri ve güncel tedavisi değerlendirildi. Olgularımızda, kulak akıntısı ve otalji ortak semptomlardı. Üç olguda diabetes mellitus vardı. Tedavi üç olguda başarılı olurken, multipl kranyal sinir tutulumu olan bir olgu kaybedildi.

Malignant Otitis Externa

Uyar Y., Ülkü Ç.H., Arbağ H., Öztürk K.

Malignant external otitis is a progressive pseudomonal infection of the external auditory canal. It occurs mostly in elderly diabetics. Infection may spread to sofi tissues and lead to facial nerve palsy, mastoiditis, multiple cranial nerve palsies, and death. Early diagnosis and treatment are essential to decrease morbidity and mortality. We present four patients with malignant external otitis, with a review of literature and treatment of disease. Otalgia and ear discharge were present in all cases. Three patients had diabetes mellitus. Treatment was successful in three cases, whereas one patient with multiple cranial nerve palsies died.

KBB Klinikleri C:4 S:3 Syf:135-140

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale