Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2002 » Hyalen Vasküler Castleman Hastalığı: Olgu Sunumu
 

Hyalen Vasküler Castleman Hastalığı: Olgu Sunumu

Odabaşı O., Çulhacı N., Levi E., Meteoğlu İ.

Çoğunlukla mediasten bölgesinde yerleşim gösteren Castleman hastalığı değişik boyutlarda ortaya çıkabilen ve ender görülen, lenfoproliferatif bir rahatsızlıktır. Histolojik görünümüne göre hyalen vasküler, plazma hücreli ve mikst tip olarak üç alt tipi tanımlanmıştır. On sekiz yaşında kadın hastada servikal bölge yerleşimli, soliter, hyalen vasküler tipte Castleman hastalığı saptandı. Kitlenin tam eksizyonu ile cerrahi olarak tedavi edilen hasta 16 aylık takibinde hastalıksız ve sağlıklıdır.

Hyaline Vascular Castleman's Disease: A Case Report

Odabaşı O., Çulhacı N., Levi E., Meteoğlu İ.

Castleman's disease is a rare Iymphoproliferative disorder most eommonly loealized in the mediastinum. Histopathologieally, three variants of the disease have been described: hyaline vaseular, plasma eell and mixed type. We report an 18-year-old woman with solitary, hyaline vaseular Castleman's disease loeated in the eervieal region. Reeovery was aehieved by total removal of the lesion. At 16 months of followeup, the patient remains healthy and free of disease.

KBB Klinikleri C:4 S:3 Syf:141-145

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale