Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2002 » Burundaki Geniş Doku Kayıplarının Alın Flebi ile Rekonstrüksiyonu*
 

Burundaki Geniş Doku Kayıplarının Alın Flebi ile Rekonstrüksiyonu*

Aktaş D., Saydam L., Çokkeser Y., Kızılay A., Kalcıoğlu T.

Amaç: Burun tümörü rezeksiyonuna bağlı oluşan geniş defektierde alın flebi ile onarım değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Burunda malign ya da benign tümörlerin rezeksiyonu nedeniyle geniş doku defektieri oluşan 16 olgunun (9 kadın, 7 erkek; ort. yaş 59; dağılım 45-69) 10'unda orta hat, altısında yan alın flebi kullanılarak rekonstrüksiyon yapıldı. Bulgular: Burnun uç kısmında oluşan geniş detektler için pedikülünün daha uzun olması nedeniyle yan alın flebinin, diğer yerleşimli doku kayıpları için ise orta hat alın flebinin başarılı sonuçlar verdiği gözlendi. Hiçbir hastada flebe ya da donör sahaya ait bir problemle karşılaşılmadı. Sonuç: Geniş burun defektierinin onarımında alın flebi kullanımı, cildin yapısı, kalınlığı, vaskülaritesi ve renginin uyum sağlaması açısından başarılı sonuçlar vermektedir.

The use of Forehead Flaps for Reconstruction of Extensive Nasal Defects

Aktaş D., Saydam L., Çokkeser Y., Kızılay A., Kalcıoğlu T.

Objectives: We evaluated the use of forehead flaps inpatients undargoing reconstruction for large nasal defects. Patients and Methods: Sixteen patients underwent reconstruction with the use of median or paramedian forehead flaps following surgical resection of malignant or benign nasal tumorso There were nine females and seven males with ages ranging from 45 to 69 years (mean age 59 years). Median and paramedian forehead flaps were used in 10 and six patiants, respectively. Results: The results were good for paramedian forehead flaps in tip reconstruction because of its longer pedicle; median forehead flaps exhibited better performance in other dorsal localizations. No problems concerning the flap or donor site were encountered. Conclusion: The use of forehead flaps proved to be appropriate in repair of large nasal defects because of their suitability in structure, thickness, coler, and good vascularity.

KBB Klinikleri C:4 S:1 Syf:26-29

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale