Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2002 » İnfratemporal Fossa Tümörlerine Cerrahi Yaklaşımlarımız
 

İnfratemporal Fossa Tümörlerine Cerrahi Yaklaşımlarımız

Uyar Y., Ülkü Ç.H., Arbağ H., Öztürk K.

Amaç: infratemporal fossa tümörlerine cerrahi yaklaşımlarımızı değerlendirmek ve deneyimlerimizi sunmak. Hastalar ve Yöntemler: infratemporal fossa tümörlü 31 olgu (10 kadın, 21 erkek; ort. yaş 34.6; dağılım 378) değerlendirildi. Tümörlerin 21 'i benign, 10'u malign idi. Olgular ameliyattan önce bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve anjiyografi ile değerlendirildi. Preauriküler infratemporal yaklaşım, LeFort l osteotomisi, stilohamuler diseksiyon, translokasyon gibi yedi farklı cerrahi yaklaşım uygulandı. Bazı olgular birkaç teknik birleştirilerek ameliyat edildi. Takip süresi bir ile dokuz yıl arasında değişmekte idi. Bulgular: Komplikasyon olarak beş olguda fasyal deformite, üç olguda skar, bir olguda keratit ve bir olguda kanama görüldü. Cerrahi sonuçlarımız bening tümörlerde başarılı iken, malign tümörlerde %50 nüks oranı ve olgu sayımızın sınırlı olması nedeniyle tartışılabilir bulundu. Sonuç: Tek taraflı benign tümörlerinde preauriküler yaklaşımın; iki taraflı olgularda ve nazal fossa-ön kafa tabanına uzanan lezyonlarda Le-Fort I osteotomisinin; malign tümörlü olgularda ise stilohamuler diseksiyonun uygun olduğu sonucuna varıldı.

Surgical Approaches to İnfratemporal Fossa Tumors

Uyar Y., Ülkü Ç.H., Arbağ H., Öztürk K.

Objectives: To evaluate our surgical approaches to infratemporal fossa tumors and present our experience thereof. Patients and Methods: Thirty-one patients (10 females, 21 males; mean age 34.6 years; range 3 to 78 years) underwent surgery for infratemporal fossa tumors, of which 21 were benign and 10 were malignant. Preoperatively, patients were evaluated by computed tomography, magnetic resonance imaging, and angiography. A total of seven surgical approaches were employed, including the preauricular infratemporal approach, Le-Fort I osteotomy, stylohamular dissection, and translocation. In so me cases a combination of one or more approaches were used. The follow-up period varied between one to nine years. Results: Complications included facial deformation (n=5), scarformation (n=3), keratitis (n=1), and bleeding (n=1). Our surgical results were successful With benign tumors; however, with 50% recurrence rate and smail patient size, surgical results were open to discussion. Conclusion: The preauricular infratemporal approach, Le-Fort I osteotomy, and stylohamular dissection seem to be the most appropriate approaches for unilateral benign tumors, bilateral tumors and those extending to the nasal cavity and anterior skull base, and malignant tumors, respectively.

KBB Klinikleri C:4 S:1 Syf:30-37

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale