Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2002 » Disfajiye Neden Olan Diffüz İdyopatik İskelet Hiperostozisi
 

Disfajiye Neden Olan Diffüz İdyopatik İskelet Hiperostozisi

Erişen L., Basut O., Onart S., Tezel İ., Çoşkun H.

Diffüz idyopatik iskelet hiperostozisi, (DISH) vertebraların anterior longitudinal ligamentlerinde ossifikasyon ve osteofit oluşumu ile kendini gösteren bir hastalıktır. Seyrek de olsa servikal vertebraların anteriorundaki ossifikasyon ve osteofitlere bağlı disfaji gelişebilir. Boğazda yanma, yabancı cisim duygusu ve seste boğuklaşma yakınmalarıyla başvuran iki hastada (58 yaşında kadın, 40 yaşında erkek) etyolojik neden olarak DISH saptandı. Her iki hastada da yakınmalar önceden geçirilen trafik kazası sonrası başlamıştı. Hastalar bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve baryumlu pasaj grafileri ile değerlendirilerek eşlik edebilecek özofagus tümörleri araştırıldı ve osteofitler dışında patoloji saptanmadı. Antibiyotik ve non-steroid anti-enflamatuar ilaçlarla birlikte yumuşak gıdalar önerilen hastaların semptomlarında belirgin azalma sağlandı ve ek tedavi gerekmedi.

Diffuse İdiopathic Skeletal Hyperostosis Presenting as a Cause of Dysphagia

Erişen L., Basut O., Onart S., Tezel İ., Çoşkun H.

Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH) is characterized by ossification of the anterior longitudinal ligaments of the vertebrae and development of osteophytes. Rarely, patients may present with a complaint of dysphagia caused by osteophytes and ossification in the cervical vertebrae. A diagnosis of DISH was made in twc patents (female, age 58 years; male, age 40 years) who presented with complaints of sere throat, hoarseness, and a feeling of foreign body in the throat. Their complaints developed following a traffic accident. The patients were evaluated by computed tomography, magnetic resonance imaging, and following barium ingestion for the possibility of accompanying esophagus tumers, but no pathologyother than the osteophytes were detected. Patients were treated with antibiotics and anti-inflammatory medications and a soft diet was recommended. Significant improvement was observed in their complaints, obviating further treatment.

KBB Klinikleri C:4 S:1 Syf:38-42

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale