Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2002 » Pnömoparotitis
 

Pnömoparotitis

Katılmış H., Öztürkcan S., Erdoğan N., Özdemir İ.

Pnömoparotitis parotis bezindaki şişmelerin nadir sebeplerindendir. Elli sekiz yaşında erkek hastada bir yıldır var olan, giderek büyüyen, sol parotis lojunda sınırları belirsiz, yumuşak kıvamda, düzgün yüzeyli kistik lezyon palpe edildi. Bilgisayarlı tomografide sol paratis bazında hava kisti görüldü. Yüzeyel parotidektomi yapılarak kist, cidarıyla birlikte çıkartılmaya çalışıldı. Ameliyat sonrası üçüncü günde hastada kistik yapı aynı boyutlarda nüks etti. Ameliyattan altı ay sonra yapılan kontrolde kistin kendiliğinden kısmen rezorbe olduğu ve oldukça küçüldüğü gözlendi.

A Case of Pneumoparotitis

Katılmış H., Öztürkcan S., Erdoğan N., Özdemir İ.

Pneumoparotitis is a rare cause of parotid gland swelling. A fifty-eight-year-old male patient was admitted with a swelling in left parotid glandular area, which was palpated as a soft cystic lesian having a smooth surface and unclear margins. Computed tomography showed an aero-cystic lesion in the left parotid gland, Superficial parotidectomy was performed; however, a complete excision of the cystic lesian was not possic ble. The lesian recurred and enlarged to its previous size on the third postoperative day. The cystic lesion underwent spontaneous resorption and becama considerably smaller in the sixth postoperative month.

KBB Klinikleri C:4 S:1 Syf:43-45

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale