Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2003 » Çocuklarda Akut Otitis Media ve Sensorinöral İşitme Kaybı
 

Çocuklarda Akut Otitis Media ve Sensorinöral İşitme Kaybı

Özdem C., Pata Y.S., Aygenç E., Bicik E.

Amaç: Bu çalışmada çocuklarda akut otitis media ile sensorinöral işitme kaybı arasındaki ilişki araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya akut otitis media tanısı konan 75 çocuk hasta (28 kız, 47 erkek; ort. yaş 8; dağlım 6.15) alındı.Tedavide amoksisilin+:klavulanat içeren antibiyotik, analjezik-antienflamatuvar,antihistaminik ve nazal dekonjestan kullanıldı. ilk teşhiste ve onuncu günde yapılan odyogramında sensorinöral işitme kaybı bulunan hastalar 3. ve 6. aylarda kontrole çağrılarak testleri tekrarlandı. Herhangi bir frekansta 20 dB HL’ den fazla işitme kaybı patolojik kabul edildi. Bulgular: ilk tanı anında 18 hastada (%24) yüksek frekanslarda sensorinöral işitme kaybı saptandı. Üçüncü Ve altıncı aylarda yapılan kontrol odyogramlarda 16 hastada tam düzelme, iki hastada yüksek frekanslarda (8000 Hz) 20 dB'lik sensorinöral işitme kaybı belirlendi. Sonuç: Sık geçirilen ve tedavisi yeterli yapılmayan akut otitis media atakları sensorineural işitme kaybına neden olabilir.

Acute otitis media and sensorineural hearing loss in children

Özdem C., Pata Y.S., Aygenç E., Bicik E.

Objectives: We investigated the relationship between acute otitis media and sensorineural hearing loss in children. Patients and Methods: The study included 75 children (28 females, 47 males; mean age 8 years; range 6 to 15 years) with a diagnosis of acute otitis media. The patients were treated with amoxicillinclavulanic acid, analgesies, anti-inflammatory drugs, antihistaminics, and nasal decongestants. Patients in whom audiometry findings showed sensorineural hearing loss at the time of diagnosis and at the end of 10 day-treatment were examined in the third and sixth months. Hearing loss greater lhan 20 dB HL at any frequency was regarded as pathologic. Results: Sensorineural hearing loss at high frequencies was detected in 18 patients (24%) at the time of diagnosis. Complete recovery of hearing loss was observed by pura tone audiometry in 16 patients at the end of three and six months of treatment. Sensorineural hearing loss (20 dB) persisted in two patients. Conclusion: The results support the optnion that frequent attacks of acute otitis media may be responsible for sensorineural hearing loss unless appropriate treatment is performed.

KBB Klinikleri C:5 S:1 Syf:7-10

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale