Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2003 » Kronik Otitis Eksterna Etyolojisinde Kontakt Duyarlılığın Rolü
 

Kronik Otitis Eksterna Etyolojisinde Kontakt Duyarlılığın Rolü

Ünal M., Köktürk A., Baz K., Kaya T.İ., Yazıcı A.C., İkizoğlu G., Çamdeviren H.

Amaç: Bu çalışmada, kronik otitis eksterna etyolojisinde kontakt hipersensitivitenin rolü araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Kronik otitis eksternalı 39 hasta (12 erkek, 27 kadın; ort. yaş 48; dağılım 2669) ile kontrol grubunu oluşturan 40 sağlıklı birey (13 erkek, 27 kadın; ort. yaş 45; dağılım 23-65) çalışmaya alındı. Bakteriyel veya fungal nedenli otitis eksternalı hastalar çalışmaya alınmadı. Hastalara 26 alerjen içeren Avrupa Standart Test serisi ile deri yama testi uygulandı. Test sonuçları 48, 72 ve 96. saatlerde değerlendirildi. Bulgular: çalışmamızda 18 hastada (%46.1) pozitif reaksiyon saptandı. En sık rastlanan alerjenin nikel sülfat (%15.4) olduğu görüldü. Kontrol grubunda ise üç kişide (%7.5) pozitif reaksiyon saptandı. Bu grupta nikel sülfat duyarlılığı %5 oranında gözlendi. Sonuç: Kontakt hipersensitivite, bakteriyel ve fungal kaynaklı olmayan kronik otitis eksternalı hastalarda yüksek oranda görülmektedir. Tedaviye dirençli kulak kaşıntısı ve otitis eksterna gözlenen hastalarda deri yama testi yapılmalıdır.

The role of contact hypersensitivity in chronic otitis externa

Ünal M., Köktürk A., Baz K., Kaya T.İ., Yazıcı A.C., İkizoğlu G., Çamdeviren H.

Objectives: We investigated the role of contact hypersensitivity in chronic otitis externa. Patients and Methods: The study included 39 patients (12 males, 27 females; mean age 48 years; range 26 to 69 years) with chronic otitis externa and 40 healthy controls (13 males, 27 females; mean age 45 years; range 23 to 65 years). Patients whose otitis externa was associated with bacterial and fungal causes were excluded. Patch tests with the European standard series of 26 allergens were performed. The results of tests were evaluated after 48, 72, and 96 hours. Results: The results of the patch tests were positive in 18 patients (46.1 %). The most comman alIergen responsible for the reaction was nickel sulphate (15.4%). A positive reaction to patch test was observed in three control (7.5%). Nickel sulphate sensitivity was 5% in this group. Conclusion: The incidenge of contact hypersensitivity is in patients with chronic otitis externa unrelat bacterial or fungal infections. Patients should be investigated by patch tests in the presence of ear itching resistant to treatment and chronic otitis externa.

KBB Klinikleri C:5 S:1 Syf:16-18

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale