Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2003 » Paranazal Sinüs Bilgisayarlı Tomografi Kesitlerinde Sekonder Orta Konka Sıklığı *
 

Paranazal Sinüs Bilgisayarlı Tomografi Kesitlerinde Sekonder Orta Konka Sıklığı *

Müderris S., Polat C., Uysal İ.Ö., Bayyozgat A., Müderris T.

Amaç:Çalışmamızda sekonder orta konka sıklığı ve bunun ostiomeatal kompleks obstrüksiyonuna yol açıp açmadığı araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Nazal kavite ve paranazal sinüslerin kronik enflamatuvar patolojilerinin araştırılması amacıyla, 660 hastanın (yaş dağılımı 10-70) 4 mm kesit. kalınlığı ile çekilen paranazal sinüs bilgisayarlı tomografi kesitleri retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Yirmi beş olguda (%3.78; 14 erkek, kadın) iki taraflı sekonder orta konka görüldü. Bu olgularda ostiomeata! kompleks obstrüksiyonuna ait bir patolojiye rastlanmadı. Sonuç: Sekonder orta konka varyasyonunun ameliyat öncesi paranazal sinüs bilgisayarlı tomografisinde tanınması, endoskopik sinüs cerrahisi sırasında oryantasyonun kaybedilmemesine yardımcı olacaktır.

The İncidence of The secondary Nasal Middle Concha on Computed Tomography Seans of The Paranasal Sinuses

Müderris S., Polat C., Uysal İ.Ö., Bayyozgat A., Müderris T.

Objectives: We investigated the incidence of secondary middle concha and whether or not it is assoeiated with obstruction in the osteomeatal eomplex. Patients and Methods: In an effort to evaluate chronic inflammatory pathologies of the nasal cavity and paranasal sinuses, we reviewed eomputed tomography seans (slice thickness 4 mm) of 660 padents (age range 10 to 70 years). Results: Bilateral secondary nasal middle conehae were documented in 25 patients (3.78%; 14 males, 11 females). In none of the cases wasthe presence of secondary middle concha associated with osteomeatal eomplex obstruction. Conclusion: The identification of the secondary nasal middle concha on preoperative computed tomography seans may help to maintain. a better orientation during endoscopie surgery of the paranabal sinuses.

KBB Klinikleri C:5 S:1 Syf:19-21

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale