Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2003 » Akustik Nörinom Nükslerinde Otolojik Yaklaşım
 

Akustik Nörinom Nükslerinde Otolojik Yaklaşım

Şekercioğlu N., Papila İ., Cansız H., İnci E., Tahami R.V.

Pontoserebellar köşe açısından çok geniş görüş alanı sağladığı savunulan retrosigmoid yaklaşım, tümörün supratentoriyel ilerleme ile orta kafa çukuruna yayılım gösterdiği durumlarda yeterli görüş alanı sağlayamaz. Akustik nörinom tanısı ile nöroşirürjenler tarafından retrosigmoid yarış yoluyla ameliyat edilen 57 yaşındaki bir kadın hastada temporal lobdaki tümör kalıntısı, orta kafa çukuru yaklaşımı ile çıkarıldı.Ameliyat sonrasında tümör kalıntısı saptanmayan hastanın beş yıllık takibinde nükse rastlanmadı.

Otological Approach in Residual Acoustic Neurinoma: A Case Report

Şekercioğlu N., Papila İ., Cansız H., İnci E., Tahami R.V.

The retrosigmoid approach, which presumably provides a good exposure to pontocerebellar angle tumors, may not be adequate in cases where the tumor shows supratentorial extension to the middle crania fossa.ln this report, a 57-year-old woman is presented, in who m the residual tumor in the temporal lobe was subsequently remoyed by the middie fossa approach following acoustic neuroma surgery through the retrosigmoid approach. No residua! tumor ,was detected postoperatively, and no recurrences were encountered during a fiyeyear follow-up.

KBB Klinikleri C:5 S:1 Syf:34-37

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale