Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2003 » Yatılı bölge okulu öğrencilerinde kronik otitis media sıklığı
 

Yatılı bölge okulu öğrencilerinde kronik otitis media sıklığı

Kılıç M.A., Yıldırım İ., Okur E.

Amaç: ilköğretim çağındaki çocuklarda kronik otitis media (KOM) sıklığını belirlemek ve KOM ile ilişkili olabilecek yapısal patolojileri değerlendirmek. Çalışma Planı: Yatılı Bölge ilköğretim Okulu'nda öğrenime devam eden ilköğretim çağındaki öğrencilerde tarama yapıldı. Yaşları 7 ile 16 arasında değişen toplam 788 çocuk (183 kız, 605 erkek) muayene edildi. Genel KBB muayenesinden sonra, KOM belirlenen çocuklara odyometrik testler ve nasal endoskopik muayene yapıldı. Sonuçlar ki-kare testi ile değerlendirildi. Bulgular: Beşi iki kulakta, 18'i tek kulakta olmak üzere toplam 23 çocukta KOM saptandı. Tüm yaş grupları göz önüne alındığında KOM sıklığı %2.9, 7-12 yaş arasında %2.2, 13-16 yaş arasında ise %3.4 bulundu. Kronik otitis medialı 23 olgunun 12'sinda septum deviyasyonu, ikisinde hipertrofik tonsil, ikisinde de endoskopik olarak doğrulanan obstrüktif adenoid hiperplaziye bağlı horlama vardı. Sonuç: Çalışmamızda, KOM sıklığının yaşla birlikte arttığı görüldü. Bu olgularda, kolaylaştırıcı bir faktör olarak, üst solunum yolunda saptanan yapısal patolojiler de göz önünde bulundurulmalıdır.

The prevalence of chrome otitis media İn regional boarding-school children

Kılıç M.A., Yıldırım İ., Okur E.

Objectives: The aim of this study was to determine the prevalence of chronic otitis media (COM) in primary school childrerı and to assess other structural pathologies associated with COM. Study Design: A total of 788 children (183 girls, 605 boys) attending the Regional Boarding School of Kahramanmaraş were screened for COM. Their ages ranged from seven years to 16 years. Following routine ENT examination, those who were detected to have COM underwent audiometric tests and endoscopic examination. The results were analysed with the use of the chi-square test. Results: Chronic otitis media was identified in 23 children, of which 18 were unilateral, and five were bilateral. The overall prevalence of COM was 2.9%, being 2.2% between the ages of 7 to 12 years and 3.4% betweenthe ages of 13 to 16 years. Out of 23 children with COM, 12 had septal deviation, two had hypertrophied tonsils, and two had snoring attributable to obstructive adenoid hyperplasia confirmed by endoscopic examination. Conclusion: The prevalence of COM was found to increase with age. The detection of other structural pathologies in the upper airway merits consideration in the treatment and prevention of COM.

KBB Klinikleri 2003/5-2 Sy:71-74

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale