Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2003 » Septum deviyasyonlu hastalarda mukosiliyer klirens
 

Septum deviyasyonlu hastalarda mukosiliyer klirens

Özturan O., Çokkeser Y., Miman M.C., Kızılay A., Erdem T., Akarçay M.

Amaç: Septum deviyasyonuna bağlı burun tıkanıklığı olan olgularda, ameliyat öncesi ve sonrası mukosiliyer klirens (MK) süresi araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Septum deviyasyonuna bağlı burun tıkanıklığı olan 32 hasta (10 kadın, 22 erkek; ort yaş 25; dağılım 18-41) ile burun tıkanıklığı olmayan 30 gönül!üde (13 kadın, 17 erkek; ort. yaş 29; dağılım 18-45) MK süreleri sakkarin testiyle ölçüldü. Hasta grubu ölçümleri ameliyattan bir gün önce ve üç ay sonra yapıldı. Bulgular: Hasta grubunda ortalama MK süresi ameliyat öncesinde 9.5:!:1 dakika, ameliyat sonrasında 13:!:1 dakika; kontrol grubunda 11.5:!:0.6 dakika bulundu. Kontrol grubu ile ameliyat öncesi ve sonrası MK süreleri arasında anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Septum deviyasyonu olan olguların ameliyat sonrası MK sürelerinin anlamlı derecede uzadığı gözlendi (p<0.01). Sonuç: Bulgularımız se ptal cerrahi sonrasında MK süresinin uzadığını gösterdi. Burun içi girişimlerin MK süresini uzattığı bilinmeli; bu girişimler sırasında mukozaya verilecek zarar en düşük düzeyde tutulmalıdır.

Mucociliary clearance in patients with septal deviation

Özturan O., Çokkeser Y., Miman M.C., Kızılay A., Erdem T., Akarçay M.

Objectives: We investigated mucociliary clearance (MC) time before and af ter surgery in patients with nasal obstruction due to septal deviation. Patients and Methods: Mucociliary clearance was measured with the use of the saccharin test in 32 patients (10 females, 22 males; mean age 25 years; range 18 to 41 years) with nasal obstruction due to nasal se ptal deviation and in a control group of 30 healthy volunteers (13 females, 17 males; mean age 28 years; range 18 to 45 years) without nasal obstruction. The tests were performed aday before and three months after the operation in the patient group. Results: The mean lengths of MC were 9.5:!:1 min and 13:!:1 min in the patient group before and after surgery, respectively, and 11.5:!:O.6 min in the control group. No significant differences were found between the control and patient groups (p>0.05). However, compared to the pre-surgery level, the mean MC time significantly increased after surgery in the patient group (p<0.01). Conclusion: Our results showed that MC time is prolonged after septal surgery. Considering the effect of intranasal interventions on the duration of MC, it is recommended that surgery-associated injuries should be kept to minimum.

KBB Klinikleri 2003/5-2 Sy:79-82

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale