Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2003 » Multinodüler türde lingual tiroit: İki olguda farklı bulgular
 

Multinodüler türde lingual tiroit: İki olguda farklı bulgular

Çallı Ç., Özdemir İ., Erdoğan N., Vidinli D. B., Uluç E.

Ektopik lingual tirait embriyogenezisin erken döneminde tirait bezinin anterior servikal alana göçündeki başarısızlık nedeniyle ortaya çıkan nadir bir durumdur. Yer kaplayıcı etkisi nedeniyle disfaji, obstrüksiyon, konuşma bozukluğu ve kanama, fonksiyon yitimine bağlı da hipotroidizme yol açabilir. Bu yazıda lingual tirait tanısı konan iki kadın hasta sunuldu. Birinci olguda (27 yaş) disfaji, konuşma bozukluğu ve boğazda yabancı cisim hissi gibi lokal semptomlar vardı. Diğeri ise (17 yaş) hipotiroidizm nedeniyle bebekliğinden beri hormon tedavisi görmekteydi. Her iki olguda da multinodüler paternde ektopik tirait doku saptandı. Hipotiroidili olguda hormon replasman tedavisi sürdürüldü. Lokal semptomları nedeniyle diğer olguya transpozisyon ameliyatı uygulandı.

Lingual thyroid with multinodular goiter: two cases with diverse presentations

Çallı Ç., Özdemir İ., Erdoğan N., Vidinli D. B., Uluç E.

Ectopic lingual thyroid is a rare condifian that occurs due to failure of the embryogenic thyroid tissue to migrate to its anterior cervical location. It may be associated with hemorrhage, dysphagia, obstruction, and articulation problems because of its mass effeel and hypothyroidism because of glandular dysfunction. We present two female patients with lingual thyroid gland, one of whom (age 27 years) had complaints of dysphagia, foreign body sensalien in the throat, and articulation problems. The other patient (age 17 years) had been receiving hormone therapy since infancy. Both patients had ectopic lingual thyroid with multinodular goiter. In cas e with hypothyroidism hormonal replacement therapy was maintained, while the other patient underwent a transpasifian operation for local symptoms.

KBB Klinikleri 2003/5-2 Sy:89-94

Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale