Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2003 » İntrakranyal yayıIımIı juvenil nazofarenks anjiyofibromu: Olgu sunumu
 

İntrakranyal yayıIımIı juvenil nazofarenks anjiyofibromu: Olgu sunumu

Şanlı A., Paksoy M., Evren C., Bozbuğa M., Çilcan M.

On iki yaşındaki erkek hastada, sağ nazal kavite ve paranazal sinüsleri dolduran, orbita duvarını destrükte ederek orbita içersine uzanan ve lamina kribrozayı geçerek geniş intrakranyal yayılım gösteren kanamalı bir kitle saptandı. Patolojik incelemede anjiyofibrom olduğu belirlenen kitle, intrakranyal bölümü için frontal kranyotomi ve midfasyal degloving yaklaşımları ile tümüyle eksize edildi. Hastanın 12 aylık izleminde nüks saptanmadı.

A case of juvenile nasopharyngeal angiofibroma with intracranial extension

Şanlı A., Paksoy M., Evren C., Bozbuğa M., Çilcan M.

A twelve-year-old male patient had a hemorrhagic mass that filled the right nasal cavity and paranasal sinuses with destruction to the orbital wall and intracranial extension through the lamina cribrosa. Pathologic diagnosis was angiofibroma. The mass was totally excised with a combination of frontal craniotomy and midfacial degloving approaches. No recurrences occurred within a follow-up period of 12 months.

KBB Klinikleri 2003/5-2 Sy:95-99

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale