Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2003 » Van Gölü suyunun normal orta kulak mukozasına etkisi: Tavşanda deneysel çalışma
 

Van Gölü suyunun normal orta kulak mukozasına etkisi: Tavşanda deneysel çalışma

Kıroğlu F., Kırış M., Çankaya H., Yuca K., Kösem M., Sakin Y. F.

Amaç: Kulak zarı bütünlüğünün bozulduğu ancak orta kulak mukozasının sağlam olduğu olgularda Van Gölü suyunun etkileri tavşan modeli üzerinde araştırıldı. Çalışma Planı: Herhangi bir kulak hastalığı belirlenemeyen New Zealand türü 16 tavşandan dört grup oluşturuldu. Sıvı uygulaması için ayrılan kobayların kulak zarlarıanestezi altında perlore edildi ve gruplara göre bir hafta süreyle günde iki kez normal göl suyu, steril edilmiş göl suyu ve steril serum fizyolojik uygulandı. Bir grupta hiçbir işlem yapılmadı. Tüm kobayların yaşamları sekizinci günde aşırı anestezi verilerek sonlandırıldı. Orta kulak mukozaları patolojik incelemeye alındı. Mukoza epitelinde sıralanma artışı, mukozada meydana gelen kalınlık artışı, damar dışına çıkan eritrosit ve nötrolillökosit varlığı değerlendirildi. Bulgular: Normal ve steril edilmiş göl suyu uygulanan gruplardaki histopatolojik değişiklikler kontrol gruplarına göre anlamlı farklılık gösterdi. Normal göl suyu verilen grupta incelenen parametreler steril göl suyu uygulanan gruba göre çok belirgin olmasına rağmen, aralarında anlamlı farklılık bulunmadı (p>O.O5). Serum lizyolojik grubunda ise mukozal kalınlıkta hafil artış ve çok hafif miktarda nötrofillökosit inliltrasyonu izlendi. Sonuçlar: Tavşan orta kulak mukozasındaki değişikliklerde, göl suyu bileşiminin bakteriyolojik kirlilikten daha fazla etkili olduğu sonucuna varıldı.

The effects of Van Lake water on the middle ear mucosa: an experimental study in rabbits

Kıroğlu F., Kırış M., Çankaya H., Yuca K., Kösem M., Sakin Y. F.

Objectives: In a rabbit model, we investigated the effects ol Lake Van water under conditions in which the eardrum was perforated leaving the middle ear m_cosa intacı. Study Design: Sixteen New Zealand rabbits without any ear problems were assigned to four groups, three ol which were treated with normallake water, sterilized lake water, and sterile sali ne solution, respectively, twice daily lor a week after induction ol ear drum perforations under local anesthesia. The lorth group was left untreated. On the eighth day, all the animals were sacrificed by overdose anesthesia lor histopathologic examination ol the middle ear mucosa. Mucosal changes were rated including the thickness, extravasation ol erythrocytes, infiltration of neutrophil leukocytes, and increase in mucosal lining. Results: The histopathologic mucosal changes in groups receiving sterile and non-sterile lake water dillered significantly from those ol the control groups. Although all the parameters examined were more evide nt in the non-sterile lake water group, the differences from the sterile lake water group did not reach signilicance (p>O.O5). In the sterile sali ne group, a mild increase in mucosal thickness and minimal infiltration of neutrophilleukocytes were observed. Conclusion: The effects observed on rabbit middle ear mucosa seem to arise Irom the composition, rather ıhan the bacteriological pollution of the lake water.

KBB Klinikleri 2003/5-3 Sy:127-133

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale