Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2003 » Anterior burun tamponunun orta kulak basıncı üzerine etkisi
 

Anterior burun tamponunun orta kulak basıncı üzerine etkisi

Egeli E., Öztürk Ö., Harputluoğlu U., Koçak S., Demirci L.

Amaç: Septoplasti ameliyatı yapılan hastalarda anterior burun tamponunun orta kulak basıncına etkisi araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Çalışmaya burun tıkanıklığı nedeniyle septoplasti ameliyatı uygulanan 43 erişkin hasta (26 erkek, 17 kadın; ort. yaş 30; dağılım 18-56) alındı. Tüm hastalarda işitme kaybı olmamasına, otoskopik muayenenin normalolmasına ve ameliyat öncesi timpanogramın tip A olmasına dikkat edildi. Septoplasti ameliyatısonrası klasik anterior burun tamponu uygulandı ve 36 saat kadar burunda tutuldu. Tımpanometrik ölçümler ameliyat öncesinde, tamponun çıkarılmasından hemen önce ve ameliyat sonrasında beşinci günde yapıldı. Ameliyat öncesi ve sonrasında orta kulak basınçları arasında 50 daPa veya daha fazla farklılık olması anlamlıkabul edildi. Bulgular: Hiçbir hastada orta kulak efüzyonu gelişmedi. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası birinci günküorta kulak basınçları arasında anlamlı farklılık bulundu. (p

The effect of anterior nasal packing on middle ear pressüre

Egeli E., Öztürk Ö., Harputluoğlu U., Koçak S., Demirci L.

Objectives: We investigated the effects of anterior nasal packing on middle ear pressure in patients undergoing septoplasty. Patients and Methods: Septoplasty was performed in 43 adult patients (26 males, 17 females; mean age 30 years; range 18 to 56 years) who had complaints of nasal obstruction. Inclusion criteria were the existence of normal hearing and otoscopic findings, and preoperative type A tympanograms. Bilateral anterior nasal packing was applied for 36 hours postoperatively. Tympanometric measurements were performed befare surgery, just before the removal of the packings, and on the fifth postoperative day. Oifferences between middle ear pressures of 50 da Pa or more were regarded as significant. Results: None of the patients exhibited middle ear effusions. There was a significant decrease in middle ear pressures on the first postoperative day (p<0.O5). Eustachian tu be dysfunction became normal on the fifth postoperative day (p<0.05). Conclusion: Middle ear pressures undergo significant decreases following septoplasty due to surgical trauma-induced and the effect of nasal packing; however, tu bal function returlls to normal following the removal of nasal packing.

KBB Klinikleri 2003/5-3 Sy:142-145

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale