Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2004 » Erişkinlerde Tek Taraflı Efüzyonlu Otitis Media Etyolojisi
 

Erişkinlerde Tek Taraflı Efüzyonlu Otitis Media Etyolojisi

Çınar F., Uğur M.B., Şentürk E., Uzun L.

Amaç: Erişkinlerde görülen tek taraflı efüzyonlu otitis media etyolojisinde rol oynayan faktörler araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Tek taraflı efüzyonlu otitis media tanısı konan 26 erişkin hastanın klinik verileri, retrospektif olarak tarandı. Hastaların burun, KBB muayene bulguları ve nazofarenksten alınan biyopsi sonuçlarının dökümü yapıldı. Bulgular: Nazofarenks muayenesinde, 12 hastada (%46) hipertrofik adenoid dokusu (bu hastaların ikisinde aynı zamanda kistik oluşum), 12 hastada (%46) normal muayene bulguları, iki hastada (%8) kitle saptandı. Nazofarenksten alınan biyopsi sonuçlarında, 15 hastada (%57) kronik enflamasyon, yedi hastada (%27) lenfoid hiperplazi, iki hastada (%8) lenfoid hiperplazi ve Tornwaldt kisti, bir hastada (%4) malign epitelyal tümör, bir hastada (%4) yassı hücreli karsinom tanısı konduğu saptandı. Sonuç: Erişkinde, tüm tek taraflı efüzyonlu otit olgularında, nazofarenks muayenesinin yapılması ve nazofarenksten biyopsi alınması, olası malignitelerin gözden kaçırılmaması ve gerekli tedavinin zaman geçirilmeksizin başlanmasına imkan vermesi yönüyle büyük önem taşımaktadır.

Etiology Of The Otitis Media With Effusion İn Adults

Çınar F., Uğur M.B., Şentürk E., Uzun L.

Objectives: To investigate the etiologic factors of the unilateral otitis media with effusion in adults. Patients and Methods: The clinical data of 26 adult patients who diagnosed as unilateral otitis media with effusion were scanned retrospectively. The findings of the ENT examination and the results of the nasopharyngeal biopsy were noted. Results: In nasopharyngeal examination, the hypertrophic adenoid tissue was detected in 12 (46%) patients (two of them also had a cystic mass), the normal findings were detected in 12 (46%) patients, the nasopharyngeal mass was detected in two (8%) patients. The results of the nasopahryngeal biopsy showed the chronic inflammation in 15 (57%) patients, lymphoid hyperplasia in 7 (27%) patients, lymphoid hyperplasia and Tornwaldt cyst in two (8%) patients, the malign epithelial tumor in one (4%) patient and squamous cell carcinoma in one (4%) patient. Conclusion: The nasopharyngeal examination and biopsy from nasopahrynx in adult patients with unilateral otitis media with effusion are very important. It prevents the overlooking of the malignancy and allows the proper treatment at the right time.

KBB Klinikleri 2004;6(1-3):9-13

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale