Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2004 » Septorinoplasti Sonrası Burun Hava Akımının Değerlendirilmesi
 

Septorinoplasti Sonrası Burun Hava Akımının Değerlendirilmesi

Döner F., Doğru H., Yarıktaş M., Tüz M., Yasan H., Karaoğlan İ.

Amaç: Septorinoplasti sonrası burun pasajı direnci, burun hava akımı ve burun tıkanıklığını değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Bu çalışmaya kliniğimizde Ocak 2000-Mart 2001 tarihleri arasında 27 açık, 10 kapalı teknik septorinoplasti ameliyatı geçiren toplam 37 olgu (18 kadın, 19 erkek; yaş dağılımı 18-60; ort. yaş 27.7±10.6) dahil edildi. Olguların ameliyat öncesi ve sonrasında anterior rinomanometri ile burun direnç ve hava akım değerleri tespit edildi. Burun tıkanıklığı yakınmaları visuel analog skorlama ile değerlendirildi. Bulgular: Sağ burun kavitesi akımı ve direnci ameliyat öncesi ve sonrası anlamlı derecede farklı idi (p<0.005). Sol burun kavitesi akımı ve direnci ameliyat öncesi ve sonrası anlamlı derecede farklı idi (p<0.005). Her iki burun kavitesindeki ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası toplam hava akım değerleri arasında anlamlı derecede farklılık mevcuttu (p<0.005). Olguların ameliyat öncesi ve sonrasındaki total burun dirençleri arasında anlamlı farklılık vardı (p<0.005). Ameliyat öncesi visuel analog skorlamalarında ortalama 6.5±1.7 iken, ameliyat sonrasında ise ortalama 4.2±2.0 idi. Aralarında anlamlı farklılık vardı (p<0.005). Sonuç: Septorinoplasti ameliyatı sırasında, hastanın hem estetik açıdan hem de fonksiyonları yönünden memnun olabileceği bir burun hedeflenmelidir. Bunun için hastalar görsel subjektif yöntemlerin yanında, rinomanometri gibi standart objektif yöntemlerle de değerlendirilmelidir.

The Evaluation Of Nasal Airflow Following Septorhinoplasty

Döner F., Doğru H., Yarıktaş M., Tüz M., Yasan H., Karaoğlan İ.

Objectives: To evaluate the resistance of nasal passage, nasal airflow and obstruction following septorhinoplasty. Patients and Methods: During the period of January 2000 and March 2001, thirty-seven consecutive patients (19 male and 18 female) undergone to septorhinoplasty operation (27 open and 10 closed technique) with the mean age of 27.7±10.6 (ranged between 18 and 60), were included to this study. Pre- and post-operative nasal resistance and airflow values of each patients evaluated by anterior rhinomanometry were recorded. The complaint of nasal obstruction was evaluated as visual-analogue scale. Results: Pre- and post-operative values of right nasal resistance and airflow were statistically significant (p<0.005). Pre- and post-operative values of left nasal resistance and airflow were statistically significant (p<0.005). The difference between pre- and postoperative nasal airflow rates of both nasal cavities was statistically significant (p<0.005). There was a statistically significant difference between total nasal resistance of right and left nasal cavities (p<0.005). Pre- and post-operative mean visual-analogue scales were 6.5±1.7 and 4.2±2.0, respectively. There was a statistically significant difference between pre-and post-operative values (p<0.005). Conclusion: The goal of septorhinoplasty operations should be the pleasure of patients from the points of both cosmetic and functional aspects. For this purpose, the patients should be evaluated not only by subjective methods but also by standard objective methods such as rhinomanometry.

KBB Klinikleri 2004;6(1-3):14-17

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale