Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2004 » Erzurum Ve Çevresinde Boyun Kitleleri
 

Erzurum Ve Çevresinde Boyun Kitleleri

Demirci M., Uslu C.

Amaç: Boyun kitlesi olan hastaların dağılımı incelendi. Hastalar ve Yöntemler: Bu çalışmada 1994-1997 yıllarında Erzurum Numune Hastanesi KBB kliniğinde boyunda kitle tanısı ile eksizyonel biyopsi ve/veya ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılan 79’u kadın, 150 hasta incelendi (ort. yaş 28.3; dağılım 13-80). Bulgular: Olguların dağılımı: %26.6 lenfoma, %26 tüberküloz lenfadenit, %13 malign kitleler, %13 benign veya kistik konjenital kitleler, %6 reaktif hiperplazi olarak bulundu. Sonuç: Tüberküloz ve diğer enfeksiyöz kitleler çocuk ve genç erişkin yaşta görülürken, lenfoma ve malign kitleler ileri yaşlarda görülmektedir.

Neck Masses İn Erzurum District

Demirci M., Uslu C.

Objectives: To evaluate the patients with neck masses. Patients and Methods: 150 patients (79 women, 71 men; mean age 38.3; range 13-80 years) with neck mass excised and/or fine needle aspiration, between 1994-1997 in Erzurum State Hospital; were evaluated respectively. Results: The patients were lymphoma 26.6%, tuberculosis 26%, malignant masses 13%, benign and / or congenital masses 13%, and reactive hyperplasia 6%. Conclusion: Although tuberculosis, benign and congenital masses are seen in childhood, malignant masses and lymphoma are seen in older age.

KBB Klinikleri 2004;6(1-3):18-21

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale