Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2004 » Ameliyat Sonrası Gecikmiş Fasiyal Paralizi
 

Ameliyat Sonrası Gecikmiş Fasiyal Paralizi

Özman M., Acar A., Eryılmaz A., Öztürk Z.

Bir çok araştırmacı ameliyat sonrası 48-72 saat sonra ortaya çıkan fasiyal paralizileri gecikmiş tip paralizi olarak kabul etmektedir. Gecikmiş tip fasiyal paralizilerin etyolojisi kesin olarak bilinmemekle beraber viral reaktivasyon teorisini destekleyen çalışmalar bulunmaktadır. Gecikmiş tipte prognoz hızlı gelişen tipe oranla daha iyi seyretmekte olup steroid tedavisi sonrası yüz güldürücü sonuçlar elde edilmektedir. Bu çalışmada timpanomastoidektomi sonrası 10. günde gelişen periferik fasiyal paralizili bir hasta sunularak, etyolojide suçlanan nedenler ve tedavi seçenekleri gözden geçirilmiştir.

Post-Operative Delayed Facial Paralysis

Özman M., Acar A., Eryılmaz A., Öztürk Z.

Many researchers believe that the facial paralysis that developes 48-72 hours after surgical interventions, is the delayed type. Although the exact ethiology of delayed type facial paralysis is not known, there are researches that support the viral reactivation theory. The delayed type facial paralysis has a beter prognosis than the facial paralysis of sudden onset, and very successfull results have been achieved with steroid therapy. In this article we present a patient who developed peripheric facial paralysis ten days after tympanomastoidectomy, we also disscussed the factory involved in the ethiology and different therapy modalities.

KBB Klinikleri 2004;6(1-3):25-27

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale