Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2004 » Soliter Kutanöz Miksoma: Bir Olgu Sunumu
 

Soliter Kutanöz Miksoma: Bir Olgu Sunumu

Çandır Ö., Karahan N., Bircan S., Başpınar Ş.

Soliter kutanöz miksoma nadir görülen, yavaş büyüyen, bağ dokusundan köken alan benign bir tümördür. Yetişkinlerde baş-boyun bölgesinde ve gövdede yavaş büyüyen asemptomatik nodül şeklinde bulunur. Altmış beş yaşındaki erkek olgumuzun kafasındaki saçlı derinin altında bulunan kitlenin eksizyonel biyopsisinin histopatolojik ve immünohistokimyasal incelenmesi sonucunda soliter kutanöz miksoma olduğusaptandı. Olgu nadir olması, beraberinde Carney kompleksinin bir parçası olmaksızın görülmesi ve ayırıcı tanı özellikleri nedeniyle sunuldu.

Solitary cutaneous myxoma: a case report

Çandır Ö., Karahan N., Bircan S., Başpınar Ş.

Solitary cutaneous myxoma originating from connective tissue is a rarely seen and slowly growing benign tumor. In adults, it is encountered as a slowly growing asymptomatic nodule in head, neck region and trunk. In our case histopathological, immunohistochemical examination of excisional biopsy of the mass detected under the scalp of a 65 year old male patient defined the mass as a solitary cutaneous myxoma. The case is presented because it is rarely encountered. It is seen without accompanying of Carney’s complex and owing to its differrentiatial diagnostical properties.

KBB Klinikleri 2004;6(1-3):28-30

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale