Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2004 » Obstrüktif Uyku-Apne Sendromu Ve Anestezi
 

Obstrüktif Uyku-Apne Sendromu Ve Anestezi

Arıcı G.

Cerrahi ve anestezi gerektiren obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) olan olguların %80-95’ine klinik olarak tanı konmamıştır. Obstrüktif uyku apne sendromlu hastalarda genellikle şişmandır ve bu olgularda anestezinin her döneminde hayatı tehdit eden komplikasyonlarla karşılaşma olasılığı vardır. Bu nedenle sendrom iyi bilinmeli, anestezi yöntemi seçimi, acil durum için hazırlık dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Anatomik yapının neden olduğu trakeal entübasyon zorluğu nedeniyle uyanık entübasyon tercih edilmelidir. Bu hastaların merkezi depresan ilaçlara; özellikle de opioidlere duyarlı oldukları unutulmamalıdır. Anestezi uygulamasında kardiyovasküler, solunumsal destek ve yakın hasta takibi temel prensiplerdir.

Obstructive Sleep Apnea And Anesthesia

Arıcı G.

80% to 95% of patients with obstructive sleep apnea (OSA) who undergo anesthesia and surgery can not have a clinical diagnosis of OSA. Life-treating complications can arise especially in obese patients with OAS during the perioperative period. For this reason the sendrom should be know very well, the chose of anesthesia and emergency preparations should be done carefully. Because of the suspicion of difficult intubation and anatomical structure we should make the decision for performing to whether to do tracheal intubation of the patient awake or not. If central nervous system depresant drugs especially opioids are used for patient, then one must keep in mind that there is an increased risk of pharyngeal collapse. Cardivascular and respiratuar monitoring and support are the exact management of each sleep apnea patients.

KBB Klinikleri 2004;6(1-3):37-42

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale