Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2004 » KBB’de Deney Hayvanı Olarak Kobay
 

KBB’de Deney Hayvanı Olarak Kobay

Yılmaz B., Oysu Ç., Şahin A.

Laboratuvar hayvanlarının kullanımı deneysel çalışmaların önemli bir kısmını oluşturur. Bu derlemede kulak burun boğaz araştırmalarında önemli bir yere sahip olan kobaylar konusunda kliniğimizdeki deneysel çalışmalardan elde edilen deneyimlerimiz ve kaynaklar ışığında temel ve pratik bilgiler sunulmuştur.

Guinea Pigs İn Otolaryngologic Research

Yılmaz B., Oysu Ç., Şahin A.

The use of laboratory animals constitutes a major part of experimental studies. In this review, by the help of our experience and resources from our previous studies, we present some basic and practical information about using guinea pigs, who have an important place in otolaryngologic research.

KBB Klinikleri 2004;6(1-3):43-49

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale