Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2005 » Tiroid Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Tanısal Değeri
 

Tiroid Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisinin Tanısal Değeri

Gedikli O., Aktaş E., Eren S. B., Teker A.M., Korkut A.Y., Somay A.

Amaç: Bu çalışmada tiroid kitlelerinin değerlendirilmesinde ultrasonografi (USG) eşliğinde yapılan ince iğne aspirasyon biyopsisinin (İİAB) tanısal değeri araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: 2003 Ocak ve 2005 Mart tarihleri arasında kliniğimize başvuran tiroid nodüllü 23 hastaya (7 erkek, 16 kadın; ort. yaş 45; dağılım 25-68) USG eşliğinde İİAB yapıldı. Bulgular ameliyat sonrasında histopatolojik sonuçlarla karşılaştırıldı. Bulgular: İnce iğne aspirasyon biyopsisi malign olarak değerlendirilen üç hastanın histopatolojik incelemesinde papiller karsinom saptandı. Bir hastaya, İİAB benign olarak değerlendirilmesine karşın histopatolojik olarak papiller karsinom tanısı kondu. Geriye kalan 19 hastanın 18’inde İİAB’lerinde benign değişiklikler görüldü ve histopatolojik sonuçlarla uyumlu bulundu. İnce iğne aspirasyon biyopsisi şüpheli olan bir olguya histolojik incelemeyle Hashimoto tiroiditi tanısı konuldu. Yirmi üç olguda bir yanlış negatif sonuç elde edildi. Sonuç: İnce iğne aspirasyon biyopsisi tiroid kitlelerinin malign ya da benign ayırımını yapan oldukça güvenilir bir yöntemdir ve tedavi yaklaşımını belirlemek için ameliyattan önce mutlaka yapılmalıdır.

Diagnostic Value Of Fine Needle Aspiration Biopsy İn Thyroid Mass

Gedikli O., Aktaş E., Eren S. B., Teker A.M., Korkut A.Y., Somay A.

Objectives: We evaluated the value of ultrasound guided fine needle aspiration biopsy (FNAB) in preoperative cytologic evaluation of the thyroid mass. Patients and Methods: Twenty-three patients (7 males, 16 females; mean age 45; range 25 to 68 years) with diagnosis of thyroid mass underwent ultrasound guided FNAB before the operation between 2003 and 2005. The average age of the patients were 45. Results of the FNAB were compared with postoperative histopathological study after operation. Results: In the three patients in histopathological study revealed papillary carcinoma, in whom malignancy was diagnosis the same way with FNAB preoperatively. In eighteen patients thyroid mass was benign, which confirmed by the FNAB. In one patient, Hashimoto thyroiditis was histopathological diagnosis, whose FNAB was suspicious. Only in one patient whose definitive diagnosis was papillary carcinoma FNAB failed to show preoperatively. Conclusion: Ultrasound guided fine needle biopsy is a valuable method in diagnosis of malign and benign thyroid mass, which should perform preoperatively to decide the treatment of the patient.

KBB Klinikleri 2005;7(2):84-87

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale