Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2005 » Alport Sendromu: İki Olgu Sunumu
 

Alport Sendromu: İki Olgu Sunumu

Ayçiçek A.

Alport sendromu; ilerleyici nefrit, iki taraflı sensörinöral işitme kaybı ve oküler patolojilerin olduğu kalıtsal bir hastalıktır. İşitme kaybı her iki kulakta, yüksek frekansları tutan, ilerleyici ve sensörinöral niteliktedir. Otuz yedi ve 39 yaşlarında, daha önce Alport Sendromu tanısı almış, kardeş iki kadın hasta, artan işitme kaybı yakınmasıyla başvurdu. Her iki hasta da kronik böbrek yetmezliği nedeniyle hemodiyalize giriyordu ve her ikisi de katarakt ameliyatı olmuştu. Odyometrik incelemelerde, yüksek frekanslarda işitme kaybının arttığı saptandı. Hastalarımız halen yaşamlarını hemodiyaliz ile sürdürmektedir. İki taraflı, simetrik, progressif ve yüksek frekansları tutan işitme kayıplarında Alport Sendromu mutlaka akla getirilmelidir.

Alport Syndrome: Two Cases Report

Ayçiçek A.

Alport syndrome is a hereditary disease that consists of progressive nephritis, bilaterally sensorineural hearing loss and ocular pathologies. In this syndrome hearing loss is characterized by bilaterally, progressive sensorineural type that is especially at high frequencies. Two sisters who are at 37 and 39 ages that has already. Alport syndrome diagnosis applied to our clinic with progressive hearing loss complaint. In odiometric examinations increased hearing loss at high frequencies were detected. Both patient are still undergoing hemodialysis and history of cataract operations. In hearing losses that are bilaterally, symetrical, progressive and at high frequencies, we should consider Alport syndrome.

KBB Klinikleri 2005;7(2):88-91

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale