Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2005 » Larengotrakeal Darlık Onarımında Kaburga Kıkırdağının Kullanımı: Olgu Sunumu
 

Larengotrakeal Darlık Onarımında Kaburga Kıkırdağının Kullanımı: Olgu Sunumu

İnan M., Ayvaz S., Aydıner Ç., Pul M.

Subglottik darlık doğumsal ya da sonradan kazanılmış larengeal daralma olarak tanımlanır. Kazanılmış subglottik darlığa yol açan en sık neden uzun süreli entübasyondur. Beş buçuk aylık erkek bebek nefes alamama, ellerde ve ayaklarda morarma yakınmalarıyla getirildi. Öyküsünden bir ay önce sepsis ve pnömoni ön tanılarıyla hastaneye yatırıldığı, mekanik ventilatöre bağlandığı ve ventilatörde dokuz gün kaldığı öğrenildi. Solunum sıkıntısı artan hastaya, entübe edilemeyince, trakeotomi yapıldı. Bronkoskopik inceleme için girişimde bulunulduğunda hastada 4. derece subglottik darlık olduğu anlaşıldı. Hastaya ön kaburga kıkırdak grefti ile larengotrakeal onarım ve Montgomery T tüpü yerleştirildi. Taburcu olduktan beş ay sonra Montgomery T tüpü genel anestezi altında çıkartıldı. Hasta iki yıldır sorunsuz olarak takip edilmektedir.

Usege Of Costal Cartilage Graft İn Laryngotracheal Reconstruction: A Case Report

İnan M., Ayvaz S., Aydıner Ç., Pul M.

Subglottic stenosis is described as acquired or congenital laryngeal narrowing. The most common reason of subglottic stenosis is prolonged intubation. A 5-month-old boy was admitted to our hospital with dyspne and peripheral cyanosis. In his medical history, he was managed with prolonged laryngotracheal entubation because of sepsis and pneumonia two months ago. In the examination, it was diagnosed that he had fourth degree of subglottic stenosis. Laryngotracheal reconstruction was performed with costal cartilage and a Montgomery T tube was used. The tube was removed five months after the operation. The follow-up period of him has been keeping on healthy for two years.

KBB Klinikleri 2005;7(2):92-95

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale