Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2005 » Prick Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 

Prick Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Aksoy F., Taşkın Ü., Erginoğlu U., Apuhan T.

Amaç: Alerji yakınmasıyla başvuran hastalarda yapılan prick testi sonuçları değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Ocak 2001-Mayıs 2003 tarihleri arasında polikliniğe başvuran hastalardan alerji yakınması olan 850 hastaya (527 kadın, 323 erkek; ort. yaş 25.3; dağılım 6-62) prick testi uygulandı. Bulgular: Hastaların 219’unda akar 1-2, 117’sinde otlar-karışım, 54’ünde ağaçlar 1, 40’ında ağaçlar 2, 94’ünde otlar-tahıllar, 35’inde çiçekler, 23’ünde mantar, 40’ında tüyler karışım, 37’sinde köpek epiteli, 22’sinde kedi epiteli, 13’ünde de koyun tüyü alerjisi saptandı. Sonuç: Sonuçta alerjinin geniş bir nüfusta olduğu düşünülmekte ve en sık akar alerjisinin olduğu görülmektedir. Bu alerjenlere karşılık tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

The evaluation of our prick test results

Aksoy F., Taşkın Ü., Erginoğlu U., Apuhan T.

Objectives: In our study, we evaluate prick test results of patient with allergic symptoms seen in our clinics. Patients and Methods: Between January 2001 and May 2003, prick test were applied to 850 patients (527 females, 323 males; mean age 25.3; range 6 to 62 years) with allergic symptoms. Results: We applied prict test 850 patients with allergic rinitis symptoms and results are as following; 219 patients had allergy to mite 1 and 2, 117 to mixture of grasses, 54 to trees 1, 40 to trees 2, 94 to grasses-cereals, 35 to flowers, 23 to moulds, 40 to mixture of epithelia-feathers, 37 to dog epithelium, 22 to cat epithelium, 13 to sheep wool. Conclusion: As a result, allergy is seen widely in the population and most common one is mite allergy. Effective treatment modalities against these allergens should be considered.

KBB Klinikleri 2005;7(3):129-132

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale