Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2005 » Nadir Görülen Paranazal Sinüs Varyasyonu: Superior Konka Bülloza
 

Nadir Görülen Paranazal Sinüs Varyasyonu: Superior Konka Bülloza

Akbaş Y., Pata Y.S., Ünal M., Akbaş T.

Amaç: Bu çalışma nadir görülen bir paranazal sinüs anatomik varyasyonu olan superior konka pnömatizasyonunun, kronik sinüzit ve baş ağrısı etyolojisindeki rolünü belirlemek amacıyla yapıldı. Hastalar ve Yöntemler: Baş ağrısı ve kronik sinüzit ön tanısıyla koronal planda maksillofasiyal bilgisayarlı tomografisi çekilen 290 hasta (112 kadın, 178 erkek; ort. yaş 36±12; dağılım 20-48) retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Beş hastada (%1.7) iki taraflı superior konka bülloza saptandı. Bu hastalarda ek olarak bir konka bülloza, bir haller hücresi, iki septum deviasyonu, bir septal bulla bulunduğu saptandı. Sonuç: Superior konka bülloza semptomatik ise cerrahi olarak tedavi edilmeli, ancak cerrahi sırasında gelişebilecek komplikasyonlar bilinmeli ve endoskopik kısmi rezeksiyon dikkatli yapılmalıdır.

A Rare Paranasal Sinus Variation: Superior Concha Bullosa

Akbaş Y., Pata Y.S., Ünal M., Akbaş T.

Objectives: In this study, we investigated the incidence of superior concha bullosa and its possible etiologic role in chronic sinusitis or headache. Patients and Methods: Paranasal sınus computed tomography of 290 patients (112 females, 178 males; mean age 36±12 years; range 20 to 48 years) with the complaints of headache and chronic sinusitis was carried out retrospectively. Results: Five patients were determined with superior concha bullosa. In addition, one concha bullosa, one haller cell, one septal bulla and two septal deviation were found in these patients. Conclusion: The superior concha bullosa was treated with surgery, if was sympthomatic. Surgery must done carefully considering the possible complications.

KBB Klinikleri 2005;7(3):133-135

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale