Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2005 » Dilin Minör Tükürük Bezinden Kaynaklanan Adenoid Kistik Karsinom Olgusu
 

Dilin Minör Tükürük Bezinden Kaynaklanan Adenoid Kistik Karsinom Olgusu

Turgut S., Alkan S., Çakır B., Ercan İ., Civelek Ş.

Adenoid kistik karsinom (AKK) sıklıkla submandibüler bez ve minör tükürük bezlerinden kaynaklanan malign bir tümördür. Yetmiş sekiz yaşındaki kadın hasta dilin sol ön yarısında ağrısız kitle nedeniyle başvurdu. Hastanın klinik muayenesinde; dilin sol yarısında, dorsal yüzünde, ön 1/3 lateralinde yerleşen, orta hattı geçmeyen, palpasyonla sert, ağrısız, yaklaşık 1x2 cm boyutlarında, üzerindeki mukoza normal görünümde olan kitle saptandı. Kitle insizyonel biyopsi sonucu dilin AKK’si olarak rapor edildi. Pull-through yaklaşımıyla tümör rezeksiyonu, sağ supraomohiyoid, sol modifiye radikal boyun diseksiyonu ve trakeotomi ameliyatı yapıldı. Hastanın takiplerinde lokal nüks ve uzak metastaz saptanmadı.

A Case Of Adenoid Cystic Carcinoma Originating From Minor Salivary Gland Of The Tongue

Turgut S., Alkan S., Çakır B., Ercan İ., Civelek Ş.

Adenoid cystic carcinoma (ACC) is a malignant tumor originating from generally submandibular gland and minor salivary glands. Seventy-eight year old woman patient presented with complaint of painless mass at the left anterior side of the tongue. Clinical examination showed that there was a stiff and painless mass with palpation approximately 1x2 cm diameter, with a normal mucosal covering at the left anterior 1/3 lateral and dorsal side of the tongue, not passing the mid line. Incisional biopsy of the mass reported as ACC of the tongue. With pull-through approach tumor resection, right supraomohyoid, left modified radical neck dissections and tracheotomy operation was performed. In the follow-up of the patient no local recurrence and distant metastasis were noted.

KBB Klinikleri 2005;7(3):136-139

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale