Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2005 » Hiperlipidemi Ve Sensorinöral İşitme Kaybı İlişkisi: Olgu Sunumu
 

Hiperlipidemi Ve Sensorinöral İşitme Kaybı İlişkisi: Olgu Sunumu

Öztürk Ö., Madanoğlu N.

Hiperlipidemi, sensorinöral işitme kaybına (SNİK) yol açan bir faktördür. Altmış dört yaşında kadın hasta 1989 yılında kliniğimize ilerleyici tipte işitme kaybı nedeniyle başvurdu. Çocukluk çağında geçirdiği kabakulaktan bu yana sağ kulağında derin SNİK vardı. Öyküsünde başka bir özellik yoktu. Odyolojik incelemede sağ kulakta 98 dB’lik saf ses ortalaması (SSO) ile derin SNİK ve solda 48 dB’lik SSO ile orta derecede SNİK saptandı. On üç yıllık takip süresi boyunca hastanın işitmesi 11 ciddi SNİK atağını takiben azaldı. Hasta, ayrıntılı öykü, rutin nörotolojik ve odyolojik muayeneler, uygun laboratuvar incelemeleri ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile değerlendirildi. Atakların diyetle ve yükselen kolesterol seviyesiyle yakından ilişkili olduğu görüldü. Sensorinöral işitme kaybı atakları yüksek yağ içeren bir öğünü takip eden 24 saat içerisinde oluştu. Hastaya ani SNİK tedavi protokolü ve simvastatin ile antilipidemik tedavi uygulandı. Önerilere karşın hasta rutin antilipidemik tedavi almadı. Hiperlipidemi ve SNİK ilişkisi ileri araştırmaların yapılmasını gerektirmektedir. Otologlar hiperlipideminin otolojik etkileri ve antilipemik tedavi hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar.

Correlation Between Hyperlipidemia And Sensorineural Hearing Loss: A Case Report

Öztürk Ö., Madanoğlu N.

Hyperlipidemia does appear to be a causal factor in sensorineural hearing loss (SNHL). A 64-year-old female patient was referred to our clinic in 1989 with the complaints of progressive hearing loss. She had profound SNHL on the right ear since mumps she had in childhood. Her remaining medical history was unremarkable. The results of audiological evaluation revealed profound SNHL on the right ear with a pure tone average (PTA) of 98 dB, and mild SNHL on the left ear with a PTA of 48 dB. During the follow-up period of 13 years, the hearing deteriorated after 11 significant sensorineural hearing loss episodes. A thorough history, formal neurotological and audiological examinations, appropriate laboratory investigations and MRI scanning were performed. The attacks were closely related to the diet and were seen in the following 24 hours after a meal with a high fat content. SNHL therapy protocol and antilipemic therapy with simvastatin were administered following each significant SNHL attack. Despite strong recommendations, routine antilipemic therapy was not practised by the patient. The relationship between hyperlipidemia and SNHL bears further investigation. The otologists must be aware of the otologic consequences of hyperlipidemia and antilipemic therapy.

KBB Klinikleri 2005;7(3):140-146

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale