Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2005 » Benign Trakeal Stenozda Endoskopik Yerleştirilebilen Metal Stent Uygulaması
 

Benign Trakeal Stenozda Endoskopik Yerleştirilebilen Metal Stent Uygulaması

Memiş A., Midilli R., Akyıldız S., Apaydın F., Parıldar M.

Trakeal stenoz kulak burun boğaz uzmanlık alanının tedavisi en sıkıntılı patolojilerinden biridir. Metalik stentler son yıllarda giderek artan biçimde benign kaynaklı hava yolu obstrüksiyonları için kullanılmaktadır. Ancak bu stent uygulamalarının diğer alternatif tedavi yöntemlerinin yerini alıp alamayacağı tartışmalıdır. Bu çalışmada diğer klasik tedavi yöntemleriyle yeterli sonuç alınamayan üç benign trakeal stenoz olgusu sunulmuştur. Endoskopik metal stent yerleştirilmesi sonrası hastalarda solunum sıkıntısı hemen ortadan kalktı. Ancak bir süre sonra hastalardan birine tekrar solunum sıkıntısı nedeniyle trakeotomi açılmak zorunda kalındı. Diğer bir hastanın akut gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle hastaneye ulaşamadan hayatını kaybettiği öğrenildi. Bir hasta ise ameliyat sonrası altıncı ayda sorunsuz izlenmektedir. Sunulan üç hastada metal stent uygulaması sonrası karşılaşılan sorunlar literatür eşliğinde tartışılmıştır. Endoskopik yerleştirilebilen metal stentler kolay uygulanıp hemen sonuç vermeleri açısından avantajlı olmakla birlikte uzun vadede başarısızlık oranı yüksektir. Sınırlı bir olgu sayısında da olsa karşılaşılan deneyimlerin meslektaşlarımızla paylaşılması ve yeni çıkan teknolojilerin uygulanmasında bilimsel şüpheciliğin öneminin unutulmaması gerektiği vurgulanmak istenmiştir.

Endoscopically Placed Metal Stents For The Management Of Benign Tracheal Stenoses

Memiş A., Midilli R., Akyıldız S., Apaydın F., Parıldar M.

Management of tracheal stenosis is probably one of the most challenging issues of ENT specialty. The use of metallic stents in airway obstructions with benign origin is increasing in recent years. However it is still unclear whether application of such stents can be an alternative to other treatment modalities. In this study we present three cases with benign tracheal stenoses which could not be treated with conventional treatment methods. After placement of metal stents endoscopically, immediate respiratory relief could be achieved in all patients. However, after some time one of the patients developed dyspnea and a tracheotomy had to be performed. Unfortunately we were informed that another patient died at home because of acute respiratory failure unable to reach an emergency health center. The last patient is on the sixth month of stent application and has no problem yet. The problems encountered after metallic stent placement in these three patients are discussed reviewing the literature. Although endoscopically placed metallic stents are easily applicable quick solutions for tracheal stenoses their rate of failure in long term may be high. Though in a limited number of cases we wanted to share our experiences with other ENT specialists and intended to emphasize the scientific importance of treating new technologies with skepticism.

KBB Klinikleri 2005;7(3):147-153

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale