Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2006 » Nazal Polipozisli Hastalarda Medikal Tedavi Sonuçları
 

Nazal Polipozisli Hastalarda Medikal Tedavi Sonuçları

Ceylan S., Yiğit Ö., Serin B., Taşkın Ü., Say U., Çavuşoğlu İ.

Amaç: Nazal polipoziste cerrahi tedaviye alternatif olarak medikal tedavinin yeri değerlendirildi ve literatür ile karşılaştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Burun tıkanıklığı, akıntısı, dolgunluk hissi, koku almada bozukluk, ve baş ağrısı ile başvuran, ilk defa nazal polipozis tanısı konulan ve daha önce medikal tedavi almamış, cerrahi uygulanmamış 60 hasta (19 kadın, 41 erkek; ort. yaş 47.4±12.66; dağılım 21-73) çalışmaya dahil edildi. Hastaların yakınmaları sorgulandıktan sonra, endoskopik nazal muayeneleri yapıldı ve paranazal sinüs bilgisayarlı tomografisi çekildi. Medikal tedavi olarak oral kortikosteroid, topikal nazal steroid ve klaritromisin başlandı. Tedaviden sonra paranazal sinüs BT’leri çekilerek sonuçlarına göre medikal tedavinin etkinliği değerlendirildi. Sonuçlar: Çalışmaya alınan hastaların tedavi öncesi en sık yakınması burun tıkanıklığı ve koku alma bozukluğu idi. Medikal tedavi sonrası ilk üç hafta sonunda hastaların %71.7’sinde burun tıkanıklığı geçti. Altıncı ayda ise bu oran %60 idi. Koku alma sorunu, üçüncü haftada hastaların %96.7’sinde tamamen veya kısmen geçti. Altıncı ayda bu oran %91.7’ye düştü. Hastaların diğer yakınmalarında da çok belirgin düzelmeler oldu. Çalışma sonrasında polip büyüklüklerinde belirgin küçülme saptandı. Tedavi öncesi 38 olguda grade 3 polip büyüklüğü varken tedavi sonrası sadece üç olguda grade 3 büyüklük ölçüldü. Tedavi öncesi hiçbir hastada grade 1 büyüklük tespit edilmemişken, tedavi sonrasında 32 olguda polip büyüklüğü grade 1’e düştü. Sonuç: Çalışmamızda nazal polipozisli hastalarda medikal tedavinin etkin olduğu, cerrahi tedaviden önce uzun süreli medikal tedavinin uygulanmasının uygun olacağı düşünüldü.

Results Of Medical Treatment İn Patients With Nasal Polyposis

Ceylan S., Yiğit Ö., Serin B., Taşkın Ü., Say U., Çavuşoğlu İ.

Objectives: Purpose of our study was to evaluate medical treatment as an alternative to surgical treatment in nasal polyposis and compare the results with the literature. Patients and Methods: Sixty patients (19 females, 41 males; mean age 47.4±12.66; range 21 to 73 years) with complaints of nasal obstruction, smelling disorders, headache and nasal fullness, who were diagnosed as nasal polyposis and not treated either medically or surgically due to these symptoms were included in our study. After their complaints were inquired, they underwent endoscopic nasal examination and computed tomographies of the paranasal sinuses were obtained. Oral corticosteroid, topical nasal steroid and clarithromycin were administered as a medical treatment. Afterwards, the effectiveness of the medical treatment was evaluated according to the results of paranasal sinus CT. Results: Most frequent symptoms of the patients were nasal obstruction and smelling disorders. After the third week of medical treatment, there were no complaints of nasal obsruction in 71.7% of the patients. This ratio declined to 60% at the end of the sixth month. Smelling disorders were improved in 96.7% of the patients after the third week either completely or partially, after six months, this ratio declined to 91.7%. The other complaints of the patients also declined dramatically. The sizes of nasal polyps decreased significantly as well. Before treatment, grade 3 polyp sizes were detected in 38 patients, while after medical treatment, grade 3 polyp sizes were seen only in three patients. While there was no grade 1 polyp size before, after medical treatment, grade 1 polyp sizes were seen in 32 patients. Conclusion: Our study showed that medical treatment is effective in patients with nasal polyposis, so long term medical therapy is suggested before surgical therapy.

KBB Klinikleri 2006;8(1-3):1-6

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale