Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2006 » Bonsement İle Kemik Zincir Rekonstrüksiyonu Sonuçlarımız
 

Bonsement İle Kemik Zincir Rekonstrüksiyonu Sonuçlarımız

Gedikli O., Eren S. B., Korkut Y., Ceran M., Teker A.M.

Amaç: Bu çalışmada orta kulakta kemik zincir kopukluğunun bonsement ile rekonstrüksiyonunun fonksiyonel sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlandı. Hastalar ve Yöntemler: Bu geriye dönük çalışmaya Kasım 2003- Kasım 2004 tarihleri arasında Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği’ne başvuran kronik otitli dokuz hasta (6 kadın, 3 erkek; ort. yaş 42; dağılım 33-55) alındı. Hastaların orta kulak ve mastoid kaviteleri temizlendi, kemik zincirde görülen kopukluk bonsement ile tamir edildi ve temporal adale fasyası underline olarak yerleştirildi. Bulgular: Hastaların ameliyattan bir yıl sonraki sonuçları değerlendirildiğinde altı hastada işitme kazancı olduğu görüldü. Ameliyat öncesi air-bone gap 35-40 dB arasında iken, ameliyattan sonra 15-20 dB arasında bulundu, aradaki fark anlamlı kabul edildi. Bu çalışma ile kemik zincir rekonstrüksiyonu yöntemlerinden biri olan bonsement uygulamasının etkinliği, güvenilirliği ve uygulama kolaylığı gösterildi. Sonuç: Bu çalışma ile kemik zincir rekonstrüksiyonu yöntemlerinden biri olan bonsement uygulamasının etkinliği, güvenilirliği ve uygulama kolaylığı gösterildi.

The Results Of Reconstruction Of Ossicular Chain With Bone Cement

Gedikli O., Eren S. B., Korkut Y., Ceran M., Teker A.M.

Objectives: To evaluate functional results of ossicular chain erosion reconstruction with bone cement in middle ear. Patients and Methods: In this retrospective study nine patients with chronic otitis (6 females, 3 males; mean age 42; range 33 to 55 years) who were operated in Vakıf Gureba Training and Research Hospital, 2nd Otolaryngology Clinic between November 2003-November 2004 were included. Mastoidectomy and removal of the granulation tissue was performed if necessary. Discontinuity in the ossicular chain reconstructed with bone cement and tympanic membrane grefting with temporal muscle fascia was performed. Result: We evaluated the results of patients postoperatively after one year. There was hearing gain in six of nine patients. While the air-bone gap was 35-40 dB preoperatively, it was found to be 15-20 dB postoperatively. The difference was important. This study showed that bone cement use as a ossicular chain reconstruction method is safe, effective and easy to use. Conclusion: This study showed that bone cement use as a ossicular chain reconstruction method is safe, effective and easy to use.

KBB Klinikleri 2006;8(1-3):17-20

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale