Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2006 » Fronto-Orbital Mukoselde Kombine Endoskopik Transnazal Ve Sınırlı Eksternal Yaklaşım: Olgu Sunumu
 

Fronto-Orbital Mukoselde Kombine Endoskopik Transnazal Ve Sınırlı Eksternal Yaklaşım: Olgu Sunumu

Akkuzu B., Kansu L., Avcı S., Gebedek Ö.

Altmış iki yaşında erkek hasta periorbital şişlik, proptozis ve göz çevresinde ağrı yakınmasıyla başvurdu. Radyolojik görüntülemelerinde sağ frontal sinüsten köken alan ve sağ orbita süperior duvarını iten, iyi sınırlanmış yuvarlak kitle görüldü ve mukosel olarak değerlendirildi. Hastaya kombine endoskopik transnazal ve sınırlı eksternal (trefinasyon) yaklaşımıyla total eksizyon uygulandı. İkinci ay kontrolünde hastanın yakınmaları düzelmişti. Fronto-orbital mukosel hastaları için en uygun tedavi endonazal endoskopik eksizyon yaklaşımıdır ve bu yaklaşımın yetersiz kaldığı durumlarda sınırlı bir eksternal yaklaşım eklenebilir.

Combined Endoscopic Transnasal And Limited External Surgical Approach İn Fronto-Orbital Mucocele: A Case Report

Akkuzu B., Kansu L., Avcı S., Gebedek Ö.

A 62-year-old male presented with periorbital swelling, proptosis and periocular pain. Imaging studies demonstrated a well-defined round mass in the right frontal sinus, compressing the right superior wall of the orbit and was reported as mucocele. The patient underwent total excision with combined endoscopic transnasal and limited external approach (trephination). In the second month the patient’s complaints were over. The best treatment method for fronto-orbital mucocele patients is endoscopic endonasal excision that could be combined with limited external approach if needed.

KBB Klinikleri 2006;8(1-3):21-24

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale