Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2006 » Alar Kartilaj Sefalik Rezeksiyonları
 

Alar Kartilaj Sefalik Rezeksiyonları

Gedikli O., Eren S. B., Korkut Y., Teker A.M.

Alar kartilaj sefalik rezeksiyonları temel olarak tip cerrahisinin bir parçasıdır. Bu nedenle konu tip cerrahisi ile birlikte ele alınmalıdır. Bu yaklaşımdaki esas amaç büllöz tip deformitelerinin düzeltilmesi ve tipin yukarı rotasyonunun artırılmasıdır. Bunun yanında tip projeksiyonunun yükseltilmesi gibi pozitif etkileri de vardır. Rezeksiyon sırasında mümkün olduğu oranda konservatif davranılmalı ve gereksiz yere fazla doku çıkarılmamalıdır. Çünkü alar kartilaj burun tipinin majör destek elemanlarının en önemlisidir.

Cephalic Resection Of Alar Cartilage

Gedikli O., Eren S. B., Korkut Y., Teker A.M.

Alar cartilage cephalic resections are mainly a part of the type surgery. Because of this, it must be examined with type surgery. The main purpose of this approach is to correct bulleous type deformity and to rotate type upward. In addition it has positive effects like increasing type projection. The most important point to pay attention is to behave conservative and not to remove excessive tissue unnecessarily. Because alar cartilage is the most important part of major support components.

KBB Klinikleri 2006;8(1-3):29-37

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale