Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2007 » Süperior Konka Bulloza: Klinik Öneme Sahip Mi?
 

Süperior Konka Bulloza: Klinik Öneme Sahip Mi?

Özdem C., Selçuk A., İlkdoğan E.

Amaç: Süperior konkalar anatomik olarak zor ulaşılan ve klinik semptomları sıklıkla göz ardı edilen yapılardır. Pnömatize olduğu durumlarda çeşitli semptomlarla klinik hastalık oluşturabilirler. Hastalar ve Yöntemler: Geriye dönük olarak 40 hastanın paranazal sinüs bilgisayarlı tomografisi incelenerek süperior konka bulloza varlığı, eşlik eden yakınma ve patolojiler değerlendirildi. Bulgular: Sekiz hastada (%20) tek taraflı, altı hastada (%15) iki taraflı süperior konka bulloza görüldü. Üç hastada (%7.5) esas yakınma baş ağrısı idi. Beş hastada (%12.5) eşlik eden kronik enflamatuvar mukozal yanıt gözlendi. Sonuç: Süperior konka bulloza klinik semptomlara yol açabilmektedir. Morbiditeye neden olan süperior konka bulloza varlığında uygun cerrahi girişim planlanmalıdır. İnsidansı ve klinik semptomlarının daha iyi anlaşılması için daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır.

Pneumatized Superior Turbinate: Does İt Have Clinical İmportance?

Özdem C., Selçuk A., İlkdoğan E.

Objectives: The superior turbinates are hard to reach anatomically, and its clinical symptoms are often neglected. Pneumatized superior turbinates can lead to a clinical disease accompanied with various symptoms. Patients and Methods: Paranasal CT of 40 patients were evaluated retrospectively, for the existence of superior concha bullosa and accompanying complaints and pathologic diseases. Results: Unilateral and bilateral superior concha bullosa was detected in eight patients (20%) and six patients (15%) respectively. The main symptom was headache in three patients (7.5%). Chronic inflammatory mucosal responses were detected in five patients (12.5%). Conclusion: Superior concha bullosa can cause clinical symptoms. Proper surgical intervention should be planned in the presence of concha bullosa leading to morbidity. Further studies are required for better understanding of its incidence and its clinical symptoms.

KBB Klinikleri 2007;9(1-3):1-3

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale