Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2007 » Alerjik Rinitli Hastalarda Deri Prick Testi Sonuçları
 

Alerjik Rinitli Hastalarda Deri Prick Testi Sonuçları

Şanlı A., Aydın S., Evren C., Çağlayan B.N.

Amaç: Bu retrospektif çalışma İstanbul ve yakın çevresindeki alerjik rinitli hastalarda alerjenlerin dağılımını belirlemek amacıyla yapıldı. Hastalar ve Yöntemler: Bu çalışmada Şubat 2002-Nisan 2004 tarihleri arasında alerjik rinit ön tanısı ile deri prick testi yapılan 545 hastanın (387 kadın, 158 erkek; ort. yaş 32.40±12.9; dağılım 11-78) sonuçları incelendi. Bulgular: Hastalardan 334’ünün (%61.3) deri testi sonuçları pozitif çıkarken 211’inde (%38.7) negatif bulundu. Kadın erkek oranı 2.4/1 idi. Pozitif deri prick testi sonucu olan 334 hastanın (%61.3) 28’i (%8.3) tek bir alerjene, 64’ü (%19.6) iki alerjene ve geriye kalan 242’si (%72.1) ise üç ve daha fazla alerjene karşı pozitif reaksiyon verdi. Deri prick testinde en yüksek duyarlılık oranları %49 Alternaria alternata (n=165), %48 Dermatophagoides farinae (n=160), %41.3 Dermatophagoides pteronyssinus (n=138) bulundu. Sonuç: Bu sonuçların ülkemizdeki alerjik rinitin etyolojik araştırması ve tedavi planlanması açısından yardımcı olacağını düşünmekteyiz.

Skin Prick Test Results İn Patients With Allergic Rhinitis

Şanlı A., Aydın S., Evren C., Çağlayan B.N.

Objectives: This retrospective study was designed to determine the distribution of allergens in patients with allergic rhinitis in Istanbul and its neighborhood. Patients and Methods: In this study, skin prick test results were reviewed in 545 patients (387 females, 158 males, mean age 32.40±12.9 years; range 11 to 78 years) with allergic rhinitis between February 2002 and April 2004. Results: Three hundred thirty four patients were positive (61.3%) and 211 patients were negative (38.7%). Female male ratio was 2.4/1. The skin prick test yielded a positive result in 334 patients (61%) of whom 28 (8.3%) exhibited a positive reaction to one allergen, 64 patients (19.6%) to two allergens and the rest 242 patients, (72.1%) to three and more allergens. The highest positive sensitivity of allergens in the skin prick tests were 49% (n=165) Alternaria alternata, 48% (n=160) Dermatophagoides farinae and 41.3% Dermatophagoides pteronyssinus (n=138). Conclusion: We suggest these results will provide some help in the etiological research and treatment plan of allergic rhinitis in our country.

KBB Klinikleri 2007;9(1-3):4-9

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale