Ana Sayfa » Yayın Arşivi » KBB Klinikleri » 2007 » Kolesteatomada Mitotik Aktivitenin Tayini
 

Kolesteatomada Mitotik Aktivitenin Tayini

Paksoy M., Şanlı A., Eken M., Çelebi Ö., Tezer İ., Barışık Ö. N.

Amaç: Kolesteatoma, epitelin keratinosit disregülasyonu ile karakterize aşırı büyüme göstermesi, orta kulak mukozası ve çevre dokularda harabiyeti ile sonuçlanan bir patolojidir. Bir nükleer antijen olan Ki-67, bölünen bütün hücrelerde bulunur ve hücrenin biyolojik aktif olduğunun göstergesi olarak kabul edilir. Bu çalışmada, kolesteatomalı otitis media nedeniyle ameliyat edilen hastalardan ameliyat sırasında alınan kolesteatoma örneklerinde, Ki-67 belirteci kullanılarak mitotik aktivite farklılığı araştırıldı. Hastalar ve Yöntemler: Toplam 36 birey (20 erkek, 16 kadın; ort yaş 34; dağılım 12-63) üzerinde yapılan çalışmada retroauriküler derinin mitotik aktivitesi ile karşılaştırmalı analizi yapıldı. Bulgular: Kolesteatomanın mitotik indeksi, deriye göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu. Sonuç: Çalışmanın bulguları, kolesteatomanın hiperproliferatif davranışını açıklamaktadır.

Mytotic Activity İn Cholesteatoma

Paksoy M., Şanlı A., Eken M., Çelebi Ö., Tezer İ., Barışık Ö. N.

Objectives: Cholesteatoma epithelium is characterized by a keratinocyte disregulation with aggressie growth subsequently destroying the midle ear mucosa and surrounding tissues. Ki-67 is a nuclear antigen that is present in all cycling human cells and is regarded as an indicator for active cell proliferation. We investigated the difference in mitotic activity by using Ki-67 antigen in cholesteatoma specimens obtained from patients with cholesteatoma otitis media during operation. Patients and Methods: A comparative analysis of the mitotic activity of retroauricular skin was performed in 36 patients (20 males, 16 females; mean age 34 years; range 12 to 63 years). Results: Mitotic index of cholesteatoma was found to be greater than that of skin. The difference was statistically significant. Conclusion: This result explains the hyperproliferative behavior of cholesteatoma.

KBB Klinikleri 2007;9(1-3):10-13

Şub Rinoplasti Canlı Cerrahi Kursu
Adana Şehir Hastanesi Konferans Salonu
24
2024
Mar Allerjik Rinit 2024
İstanbul
5
2024
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale